Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Polityka prywatności

Informacja o ochronie prywatności dla osób Wsparcie Bawso

Firma Bawso zobowiązuje się do traktowania informacji, które nam udostępniasz, oraz wszelkich informacji, które otrzymujemy o Tobie z innych źródeł, z szacunkiem i bezpieczeństwem.

Niniejsze powiadomienie informuje, co Bawso robi z informacjami, które przechowujemy na Twój temat, jeśli otrzymujesz od nas wsparcie.

1. Skąd otrzymujemy informacje o Tobie

Pozyskujemy informacje o Tobie w następujący sposób:

 1. Gdy przekazujesz nam informacje bezpośrednio lub kontaktujesz się z nami. Zapewniamy, że jest on zawsze bezpieczny
 2. Gdy otrzymujemy informacje o Tobie pośrednio, np. skierowania do usług Bawso lub bliską współpracę z innymi agencjami, które również z Tobą współpracują. Twoje dane będą udostępniane nam przez te organizacje tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na udostępnianie tych informacji.

2. Jakie dane osobowe posiadamy i jak je wykorzystujemy

Będziemy mieć następujące informacje:

 • Twoje imię
 • Twoje dane kontaktowe, w tym adres, adres e-mail i numer telefonu
 • Twoja data urodzenia
 • Narodowy numer ubezpieczenia
 • Szczegóły dotyczące kontaktu w nagłych wypadkach lub najbliższej rodziny
 • Informacje dotyczące monitorowania równości
 • Historia kryminalna
 • Ocena ryzyka przeprowadzona przez Bawso i inne agencje
 • Szczegóły dotyczące jakichkolwiek dzieci
 • Informacje o Twojej rodzinie
 • Dane osób, które mogą stanowić dla Ciebie zagrożenie
 • Informacje na temat edukacji, szkoleń i zatrudnienia – co zrobiłeś i co chciałbyś zrobić
 • Dowód tożsamości
 • Informacje na temat wszelkiego wsparcia, którego potrzebujesz i wsparcia, które zapewniamy dla Ciebie
 • Dane finansowe
 • Twoja umowa najmu i wszelkie zasady domu
 • Wszelkie ostrzeżenia lub oficjalne powiadomienia, które mogłeś otrzymać
 • Informacje związane z Twoim zdrowiem
 • Obrazy fotograficzne.

3. Wykorzystamy zebrane informacje, aby

 • Wspierać Cię bezpiecznie i najlepiej jak potrafimy
 • Monitoruj i raportuj o swoich osiągnięciach
 • Zgłoś się do darczyńców
 • Planuj i zarządzaj organizacją
 • Badania mające na celu poprawę sposobu, w jaki wspieramy ludzi
 • Chroń siebie i innych
 • Udostępniaj studia przypadków do wykorzystania na zewnątrz (zanonimizujemy je lub poprosimy o konkretne pozwolenie).

4. Jak udostępniamy Twoje dane w Bawso

Będziemy udostępniać Twoje dane w Bawso, aby:

 • Upewnij się, że każdy, kto może Cię wspierać, ma dostęp do Twoich informacji
 • Dla menedżerów liniowych, wyższego kierownictwa i naszego Zespołu Monitorowania i Oceny, aby sprawdzić jakość otrzymywanego wsparcia
 • Aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i innym.

5. W jaki sposób udostępniamy Twoje dane poza Bawso

Udostępnimy Twoje dane agencjom spoza Bawso, aby:

 • Chroń siebie i innych
 • Upewnij się, że współpracujemy z innymi agencjami, które mogą Cię wspierać
 • Przestrzegaj wymagań fundatorów, w tym monitorowania
 • Pomoc władzom lokalnym i rządowi Walii w celach badawczych i statystycznych.
 • Promuj Bawso i współpracę z innymi ludźmi, takimi jak media, społeczeństwo, potencjalni sponsorzy (zanonimizujemy to lub poprosimy o konkretne pozwolenie).
 • Umożliwienie organom regulacyjnym i podmiotom finansującym audytu naszych usług, aby upewnić się, że nasze wsparcie spełnia odpowiednie standardy.

6. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i kto ma do nich dostęp

Twoje dane przechowujemy w wersji cyfrowej i/lub papierowej.

 • Dokumentacja papierowa: Są one przechowywane w bezpiecznych miejscach w naszych biurach lub projektach.
 • Zapisy cyfrowe: Zawsze upewnimy się, że posiadamy kontrole techniczne. Obejmuje to upewnienie się, że nasza sieć jest chroniona i rutynowo monitorowana. Będziemy przechowywać wszystkie Twoje dane osobowe na naszych bezpiecznych, chronionych hasłem i chronionych zaporą firewall serwerach. Może to obejmować usługi przechowywania danych świadczone w Chmurze, które również spełniają odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Firma Bawso korzysta z systemu zarządzania sprawami nadużyć domowych Modus, który jest szyfrowany i ma dodatkowe ramy bezpieczeństwa, które zapewniają dodatkową ochronę.

W niektórych obszarach władz lokalnych jesteśmy zobowiązani przez umowy / komisarze / władze lokalne do przechowywania Twoich danych w zewnętrznych bazach danych, na przykład; PARIS, AIDOS, MST i PANCONNECT.

W razie potrzeby możemy być zmuszeni do ujawnienia Twoich danych policji, organom regulacyjnym lub doradcom prawnym.

7. Aktualizowanie informacji

Twoje informacje będą aktualizowane podczas całego wsparcia.

8. Twoje prawa w odniesieniu do posiadanych przez nas informacji

Prawo dostępu: Masz prawo poprosić o dostęp do informacji, które posiadamy na Twój temat. Postaramy się zapewnić Ci ten dostęp tak szybko, jak to możliwe, ale maksymalnie w ciągu miesiąca. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji stron trzecich.

Prawo do usunięcia: Będziemy przechowywać Twoje dane przez 7 lat po zakończeniu udzielania Ci wsparcia. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przez przepisy lub wymogi umowne do dłuższego przechowywania Twoich danych.

9. Podstawa prawna przetwarzania

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w Wielkiej Brytanii (RODO) wymaga od Bawso podania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Bawso przetwarza Twoje dane na zgodnych z prawem warunkach przetwarzania:

 • „Przetwarzanie jest konieczne… w interesie publicznym… a administrator danych uważa, że usługa jest potrzebna”
 • „Przetwarzanie jest konieczne…. ze względu na istotny interes publiczny […] i istnieją odpowiednie zabezpieczenia”.
 • Przetwarzanie jest konieczne dla …. ……świadczenie systemów i usług zdrowotnych lub opieki społecznej ……”

10. Skargi lub problemy

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, poinformuj o tym swojego pracownika pomocy technicznej lub innego członka personelu Bawso, a my zbadamy Twoje wątpliwości zgodnie z naszą Polityką skarg.

Możesz również skontaktować się z Kierownikiem Działu Zapewnienia Jakości i Zgodności

Bawso
Jednostka 4, Nabrzeże Suwerenne,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF
Tel: 02920644633
E-mail: Ochrona danych@bawso.org.uk

Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi na swoją skargę, możesz skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji: www.ico.org.uk

11. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Ta polityka będzie weryfikowana co roku lub w przypadku zmian.