Tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Dasar Privasi

Notis Privasi untuk Sokongan Bawso Orang

Bawso komited untuk mengendalikan maklumat yang anda kongsikan dengan kami, dan apa-apa maklumat yang kami peroleh tentang anda daripada sumber lain dengan hormat dan memastikannya selamat.

Notis ini memberitahu anda perkara yang Bawso lakukan dengan maklumat yang kami simpan tentang anda jika anda menerima sokongan daripada kami.

1. Tempat kami mendapat maklumat tentang anda

Kami mendapat maklumat tentang anda melalui cara berikut:

 1. Apabila anda memberi kami maklumat secara langsung atau hubungi kami. Kami memastikan ia sentiasa selamat
 2. Apabila kami diberi maklumat tentang anda secara tidak langsung, cth rujukan kepada perkhidmatan Bawso atau bekerja rapat dengan agensi lain yang turut bekerjasama dengan anda. Maklumat anda hanya akan dikongsi dengan kami oleh organisasi ini jika anda memberi kebenaran kepada mereka untuk berkongsi maklumat tersebut.

2. Apakah data peribadi yang kami ada dan cara kami menggunakannya

Kami akan mempunyai maklumat berikut:

 • Nama awak
 • Butiran hubungan anda, termasuk alamat, alamat e-mel dan nombor telefon
 • Tarikh lahir anda
 • Nombor Insurans Kebangsaan
 • Butiran untuk kenalan kecemasan atau waris terdekat
 • Maklumat pemantauan kesamarataan
 • Sejarah rekod jenayah
 • Penilaian risiko yang disiapkan oleh Bawso dan agensi lain
 • Butiran mana-mana kanak-kanak
 • Maklumat tentang keluarga anda
 • Butiran orang yang mungkin berisiko kepada anda
 • Maklumat pendidikan, latihan dan pekerjaan – perkara yang telah anda lakukan dan perkara yang ingin anda lakukan
 • Bukti pengenalan
 • Maklumat mengenai sebarang sokongan yang anda perlukan dan sokongan yang kami sediakan untuk anda
 • Butiran kewangan
 • Perjanjian penghunian anda dan sebarang peraturan rumah
 • Sebarang amaran atau notis rasmi yang mungkin anda terima
 • Maklumat berkaitan kesihatan anda
 • Imej fotografi.

3. Kami akan menggunakan maklumat yang kami kumpulkan

 • Sokong anda dengan selamat dan dengan cara terbaik yang kami mampu
 • Pantau dan laporkan pencapaian anda
 • Laporkan kepada pembiaya
 • Merancang dan mengurus organisasi
 • Penyelidikan untuk menambah baik cara kami menyokong orang
 • Lindungi anda dan orang lain
 • Sediakan kajian kes untuk digunakan secara luaran (kami akan menamakan ini atau meminta kebenaran khusus).

4. Bagaimana kami berkongsi maklumat anda dalam Bawso

Kami akan berkongsi maklumat anda dalam Bawso kepada:

 • Pastikan sesiapa yang menyokong anda mempunyai akses kepada maklumat anda
 • Untuk pengurus baris, pengurusan kanan dan Pasukan Pemantauan dan Penilaian kami untuk menyemak kualiti sokongan yang anda terima
 • Untuk membantu memastikan anda dan orang lain selamat.

5. Bagaimana kami berkongsi maklumat anda di luar Bawso

Kami akan berkongsi maklumat anda dengan agensi di luar Bawso untuk:

 • Lindungi anda dan orang lain
 • Pastikan kami bekerjasama dengan agensi lain yang mungkin menyokong anda
 • Mematuhi keperluan pembiaya, termasuk pemantauan
 • Bantu pihak berkuasa tempatan dan Kerajaan Wales untuk tujuan penyelidikan dan statistik.
 • Promosikan Bawso dan kerja dengan orang lain seperti media, orang ramai, bakal pembiaya (kami akan menamakan ini atau meminta kebenaran khusus).
 • Membolehkan badan kawal selia dan pembiaya mengaudit perkhidmatan kami untuk memastikan sokongan kami memenuhi piawaian yang sesuai.

6. Bagaimana kami memastikan data anda selamat dan siapa yang mempunyai akses

Kami menyimpan data anda dalam versi digital dan/atau kertas.

 • Rekod kertas: Ini disimpan di lokasi yang selamat di dalam pejabat atau projek kami.
 • Rekod digital: Kami akan sentiasa memastikan bahawa kami mempunyai kawalan teknikal. Ini termasuk memastikan rangkaian kami dilindungi dan dipantau secara rutin. Kami akan menyimpan semua maklumat peribadi anda pada pelayan kami yang dilindungi kata laluan yang selamat dan dilindungi firewall. Ini mungkin termasuk perkhidmatan storan data yang disediakan dalam Awan, yang juga memenuhi langkah keselamatan yang sesuai.

Bawso menggunakan sistem pengurusan kes penderaan domestik Modus yang disulitkan dan mempunyai rangka kerja keselamatan tambahan yang memberikan perlindungan tambahan.

Di sesetengah kawasan pihak berkuasa tempatan, kami dikehendaki oleh kontrak / pesuruhjaya / Pihak berkuasa tempatan untuk menyimpan data anda pada pangkalan data luaran contohnya; PARIS, AIDOS, MST dan PANCONNECT.

Kami mungkin perlu mendedahkan data anda, jika perlu, kepada polis, badan kawal selia atau penasihat undang-undang.

7. Memastikan maklumat anda dikemas kini

Maklumat anda akan dikemas kini sepanjang sokongan anda.

8. Hak anda berhubung dengan maklumat yang kami pegang

Hak akses: Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada maklumat yang kami pegang pada anda. Kami akan menyasarkan untuk memberi anda akses ini secepat mungkin tetapi dalam tempoh maksimum sebulan. Kami berhak untuk mengalih keluar sebarang maklumat Pihak Ketiga.

Hak pemadaman: Kami akan menyimpan data anda selama 7 tahun selepas selesai menyokong anda. Dalam sesetengah kes, kami dikehendaki oleh undang-undang atau keperluan kontrak untuk menyimpan data anda lebih lama.

9. Asas yang sah untuk pemprosesan

Peraturan Perlindungan Data Am UK (GDPR) menghendaki Bawso menyatakan asas yang sah untuk memproses data peribadi anda.

Bawso memproses data anda di bawah syarat pemprosesan yang sah:

 • 'Pemprosesan adalah perlu… demi kepentingan awam...dan pengawal data percaya terdapat keperluan untuk perkhidmatan itu'
 • 'Pemprosesan adalah perlu …. kerana kepentingan awam yang besar … dan terdapat perlindungan yang sesuai.'
 • Pemprosesan diperlukan untuk …. ……penyediaan sistem dan perkhidmatan penjagaan kesihatan atau sosial ……'

10. Aduan atau Masalah

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan tentang cara kami mengendalikan data anda, sila maklumkan kepada pekerja sokongan anda atau ahli kakitangan Bawso yang lain dan kami akan menyiasat kebimbangan anda selaras dengan Polisi Aduan kami.

Anda juga boleh menghubungi Ketua Jaminan Kualiti dan Pematuhan

Bawso
Unit 4, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF
Tel: 02920644633
e-mel: Dataprotection@bawso.org.uk

Jika anda tidak berpuas hati dengan maklum balas kepada aduan anda, anda boleh menghubungi Pejabat Pesuruhjaya Maklumat: www.ico.org.uk

11. Perubahan kepada dasar Privasi ini

Polisi ini akan disemak setiap tahun atau apabila terdapat perubahan.