Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Potrzebujesz pomocy?

Połączenie DARMOWY 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

0800 7318147 E-mail: referrals@bawso.org.uk

Bawso zapewnia praktyczną i emocjonalną profilaktykę, ochronę i wsparcie dla mniejszości etnicznej czarnej (BME) i migrantów, ofiar przemocy domowej, przemocy na tle seksualnym, okaleczania żeńskich narządów płciowych, przymusowych małżeństw, przemocy ze względu na honor, współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.


Usługi obejmują całodobową infolinię, wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej, rzecznictwo i porady, dostęp do ustawowej pomocy i usług, pomoc i usługi środowiskowe, bezpieczne zakwaterowanie w schroniskach i domach bezpiecznych oraz programy wzmacniania pozycji osób ocalałych dla skierowań z całej Wielkiej Brytanii .


Dowiedz się więcej...


Dziękujemy naszym fundatorom