Wpłać teraz

Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Potrzebujesz pomocy?

Połączenie DARMOWY 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

0800 7318147 E-mail: info@bawso.org.uk

BAWSO wspiera osoby pochodzące z mniejszości etnicznych i czarnoskórych dotkniętych przemocą domową i innymi formami nadużyć, w tym okaleczaniem żeńskich narządów płciowych, przymusowym małżeństwem, handlem ludźmi i prostytucją.

BAWSO prowadzi obecnie 25 projektów wspierających ponad 6000 osób rocznie w Walii poprzez zapewnienie specjalnie zbudowanych schronień, bezpiecznych domów oraz szeroko zakrojonego programu Outreach & Resettlement i Floating Support Programme. Zapewniamy wsparcie, porady i informacje z naszych biur w Cardiff, Merthyr Tydfil, Newport, Swansea i Wrexham.


Dowiedz się więcej...


Dziękujemy naszym fundatorom