Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Walia dla Afryki

Podnoszenie świadomości na arenie międzynarodowej

To smutny fakt, że czarne i mniejszościowe kobiety doświadczają nierówności we wszystkich aspektach swojego codziennego życia, tak jak miało to miejsce w całej historii. Przemoc ze względu na płeć i handel ludźmi są powszechne na obszarach słabo rozwiniętych, gdzie kobiety mają mniejszy dostęp do edukacji, szkoleń i zrównoważonych źródeł utrzymania.

Bawso prowadzi projekt „Walia w Afryce” finansowany przez rząd walijski za pośrednictwem Walijskiego Centrum Usług Wolontariatu, wraz z partnerem w Kenii, Agencją Rozwoju Partnerów Chrześcijańskich, w celu informowania społeczności o przemocy wobec kobiet i dziewcząt, zwłaszcza młodych dziewcząt którzy są bardziej narażeni na przemoc ze strony członków rodziny i społeczności.

Ta praca jest połączona z działaniami w społecznościach w całej Walii, mającymi na celu podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet, przemocy domowej i przemocy seksualnej. Sesje interaktywne pomagają informować młodych ludzi o wszelkich formach przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz promować zdrowe relacje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, napisz do nas: info@bawso.org.uk