Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Warunki korzystania

Warunki korzystania z witryny i prywatność

„My” i „nasz” poniżej odnoszą się do „Bawso” i wszystkich osób zatrudnionych lub pracujących w naszym imieniu.

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie warunków użytkowania i naszego oświadczenia o ochronie prywatności określonych poniżej.

Regulamin

1. Dostęp do strony internetowej i treści

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią w żaden sposób zaproszenia ani rekomendacji do zakupu jakichkolwiek produktów lub usług, dlatego należy zasięgnąć odpowiedniej niezależnej porady.

Dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić nieprzerwany dostęp do tej witryny, ale dostęp do którejkolwiek z tych witryn może zostać zawieszony, ograniczony lub zakończony w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek innych stron internetowych, do których niniejsza witryna zawiera linki.

2. Własność intelektualna

Prawa autorskie do treści tej strony internetowej, projektu, tekstu i grafiki oraz ich wyboru i układu należą do nas lub dostawców takich informacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden z tych materiałów nie może być powielany ani rozpowszechniany bez naszej pisemnej zgody. Możesz jednak pobrać lub wydrukować pojedynczą kopię do własnego, niekomercyjnego oglądania w trybie offline.

Nazwy produktów i firm wymienione w tej witrynie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

3. Wyłączenia odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich gwarancji i oświadczeń (wyraźnych lub dorozumianych) co do dokładności jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie. Nie gwarantujemy, że ta strona internetowa będzie wolna od błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia.

Ze względu na charakter elektronicznej transmisji danych przez Internet oraz liczbę użytkowników, przez których dane są publikowane na tej stronie, możemy ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub roszczenia wynikające z braku dostępu do tej strony lub z jakichkolwiek korzystanie z tej witryny lub poleganie na danych przesyłanych za pomocą tej witryny jest wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, przychodów, wartości firmy, możliwości, biznesu, przewidywanych oszczędności lub inne pośrednie lub wtórne straty jakiegokolwiek rodzaju w umowie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbanie) lub w inny sposób wynikające z korzystania z tej strony internetowej, chyba że taka odpowiedzialność nie może być wyłączona z mocy prawa.

Nie dajemy żadnej gwarancji, że ta strona internetowa jest wolna od wirusów lub czegokolwiek, co może mieć szkodliwy wpływ na jakąkolwiek technologię.

Wszystkie udostępnione linki są podawane dla wygody naszych użytkowników. Nie sprawujemy kontroli, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub jakiegokolwiek innego aspektu treści/informacji znalezionych lub wykorzystanych podczas odwiedzania jakiejkolwiek strony internetowej strony trzeciej. Udostępnienie łącza do strony internetowej strony trzeciej nie powinno być traktowane jako wyraźne lub dorozumiane poparcie przez nas jakichkolwiek treści/informacji, produktów/usług, które mogą być dostępne dla Ciebie lub za pośrednictwem strony trzeciej.

5. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim i walijskim. Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Oświadczenie o ochronie prywatności witryny Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy witryn internetowych Bawso at www.bawso.org.uk Poważnie traktujemy prywatność danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i inne wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 oraz Ustawą o ochronie danych 2018, w którym to celu administratorem danych jest Bawso. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na niniejszą politykę prywatności i jej zastosowanie do Ciebie. W tym celu jesteśmy zarejestrowani w Biurze Rzecznika Informacji.

6. Informacje, które zbieramy

Będziemy gromadzić dane osobowe na naszych powyższych stronach internetowych tylko wtedy, gdy zostały nam one przekazane bezpośrednio przez Ciebie jako użytkownika, a zatem zostały dostarczone przez Ciebie za Twoją zgodą. Korzystamy również z narzędzi analitycznych i statystycznych, które monitorują szczegóły Twoich wizyt na naszej stronie internetowej i zasobów, do których uzyskujesz dostęp, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane komunikacyjne (ale te dane nie identyfikowałyby Cię osobiście ).

Twoje informacje dotyczące płatności (np. dane karty kredytowej) podane w przypadku przekazania darowizny za pośrednictwem naszej strony internetowej nie są przez nas otrzymywane ani przechowywane. Informacje te są przetwarzane w sposób bezpieczny i prywatny przez zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności, z których korzystamy. W żadnym momencie nie będziemy mieć dostępu do tych informacji. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom przetwarzającym płatności, ale tylko w celu realizacji odpowiedniej transakcji płatniczej. Takie podmioty przetwarzające płatności nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych, z wyjątkiem świadczenia nam niezbędnych usług płatniczych, i są zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych osobowych i informacji o płatnościach.

7. Wykorzystywanie, przechowywanie i ujawnianie Twoich informacji

Możemy przechowywać i przetwarzać te dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych z 2018 r., ale nie będziemy przekazywać, udostępniać, sprzedawać, wynajmować ani wydzierżawiać danych osobowych osobom trzecim

Informacje, które zbieramy i przechowujemy na Twój temat, są wykorzystywane przede wszystkim w celu umożliwienia nam świadczenia Ci naszych usług. Ponadto możemy wykorzystywać te informacje do celów, w tym:

Aby zapewnić Ci żądane od nas informacje dotyczące naszych usług. Aby przekazać informacje o innych usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji;

Aby spełnić nasze ewentualne zobowiązania umowne wobec Ciebie;

Aby powiadomić Cię o wszelkich zmianach na naszej stronie internetowej, takich jak ulepszenia lub zmiany usług/produktów, które mogą mieć wpływ na naszą usługę;

Aby pomóc w ochronie przed oszustwami i zminimalizować ryzyko.

Informujemy, że nie ujawniamy informacji o możliwych do zidentyfikowania osobom stronom trzecim, ale możemy czasami przekazywać im zbiorcze informacje statystyczne o naszych odwiedzających.

W ramach oferowanych Ci usług, na przykład za pośrednictwem naszej strony internetowej, informacje, które nam przekazujesz, mogą być przekazywane, ale nie przechowywane w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), ponieważ używamy hostów serwerów zdalnych stron internetowych, aby zapewnić strona internetowa i niektóre aspekty naszej usługi, które mogą znajdować się poza EOG, lub korzystać z serwerów znajdujących się poza EOG – jest to generalnie charakter danych przechowywanych w „Chmurze”. Przekazanie Twoich danych osobowych może nastąpić, jeśli którykolwiek z naszych serwerów znajduje się w kraju poza EOG lub jeden z naszych usługodawców znajduje się w kraju poza EOG. Jeśli w ten sposób przekazujemy lub przechowujemy Twoje dane osobowe poza EOG, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że Twoje prawa do prywatności będą nadal chronione, zgodnie z niniejszą polityką prywatności i zgodnie z Ustawą o ochronie danych z 1998 r. (2018 r. ). Jeśli korzystasz z naszej usługi, gdy jesteś poza EOG, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza EOG w celu świadczenia tych usług.

Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych, takich jak rasa, religia lub przynależność polityczna, bez Twojej wyraźnej zgody.

W przeciwnym razie będziemy przetwarzać, ujawniać lub udostępniać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do spełnienia wymogów prawnych lub procesu prawnego obsługiwanego przez nas lub stronę internetową.

Masz prawo zrezygnować z przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, kontaktując się z nami pod adresem info@bawso.org.uk

8. Bezpieczeństwo

Przekazywanie informacji przez Internet lub e-mail nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych podczas przesyłania ich do naszej witryny; każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych osobowych zastosujemy rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

W przypadku, gdy daliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło, dzięki któremu możesz uzyskać dostęp do niektórych części naszej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Powinieneś wybrać hasło, które nie jest łatwe do odgadnięcia.

Na naszych powyższych stronach internetowych mogą znajdować się linki do stron internetowych osób trzecich. Strony te powinny mieć własne polityki prywatności, które należy sprawdzić. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich strony internetowe lub zasady, ponieważ nie mamy nad nimi kontroli.

10. Ciasteczka

Czasami możemy zbierać informacje o Twoim komputerze dla naszych usług i dostarczać informacje statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej naszym reklamodawcom. Takie informacje nie będą identyfikować Cię osobiście – są to dane statystyczne o naszych gościach i korzystaniu przez nich z naszego serwisu. Te dane statystyczne nie identyfikują żadnych danych osobowych. Podobnie do powyższego, możemy zbierać informacje o Twoim ogólnym korzystaniu z Internetu za pomocą pliku cookie. Tam, gdzie są używane, te pliki cookie są automatycznie pobierane na komputer. Ten plik cookie jest przechowywany na dysku twardym Twojego komputera, ponieważ pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy Twojego komputera. Pomagają nam ulepszyć naszą stronę internetową i usługi, które Państwu świadczymy. Wszystkie komputery mają możliwość odrzucania plików cookie. Można to zrobić, aktywując ustawienie w przeglądarce, które umożliwia odrzucenie plików cookie. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych części naszej witryny.

11. Dostęp do informacji

Ustawa o ochronie danych 2018 daje Ci prawo dostępu do posiadanych przez nas informacji o Tobie. Z prawa tego możesz skorzystać zgodnie z Ustawą. Jeśli chcesz otrzymać informacje, które posiadamy na Twój temat, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Wyślij email do: dataprotection@bawso.org.uk
Tel : 02920644633
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości i Zgodności,
Jednostka 4, Nabrzeże Suwerenne,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. Zmiany w niniejszej Polityce

Możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności w dowolnym momencie, aby odzwierciedlić zmiany w powyższych witrynach internetowych i opinie klientów. Prosimy o regularne przeglądanie niniejszej polityki prywatności, aby być na bieżąco z naszą aktualną polityką prywatności