Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Podnoszenie świadomości w społeczności

Bawso organizuje sesje uświadamiające w społecznościach czarnoskórych i mniejszościowych na temat szkodliwych praktyk kulturowych i tradycyjnych.

Uczestniczą w nich kobiety i dziewczęta, mężczyźni i chłopcy oraz poruszają temat wpływu i niesprawiedliwości praktyk, takich jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przemoc oparta na honorze, przemoc domowa i wszelkie formy brutalności.

Sesje mają na celu wyposażenie społeczności w wiedzę i informacje, których potrzebują, aby rzucić wyzwanie szkodliwym praktykom i zmienić postawy, które pozwalają na kontynuowanie nadużyć i ich nieraportowanie.

Zaangażować się

Aby zaangażować się w nasze działania prewencyjne, napisz do nas na e-mail info@bawso.org.uk