K dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Zásady ochrany osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů pro lidi Podpora Bawso

Společnost Bawso je odhodlána zacházet s informacemi, které s námi sdílíte, as jakýmikoli informacemi, které o vás získáme z jiných zdrojů, s respektem a uchovat je v bezpečí.

Toto oznámení vám říká, co společnost Bawso dělá s informacemi, které o vás uchováváme, pokud od nás dostáváte podporu.

1. Kde o vás získáváme informace

Informace o vás získáváme následujícími způsoby:

 1. Když nám poskytnete informace přímo nebo nás kontaktujte. Dbáme na to, aby byl vždy v bezpečí
 2. Když o vás dostáváme informace nepřímo, např. doporučení na služby Bawso nebo úzká spolupráce s jinými agenturami, které s vámi také spolupracují. Tyto organizace s námi budou sdílet vaše údaje pouze v případě, že jste jim dali svolení tyto informace sdílet.

2. Jaké osobní údaje máme a jak je používáme

Budeme mít následující informace:

 • Tvé jméno
 • Vaše kontaktní údaje, včetně adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla
 • Tvoje datum narození
 • Číslo národního pojištění
 • Podrobnosti pro nouzový kontakt nebo nejbližší příbuzné
 • Informace o sledování rovnosti
 • Historie rejstříku trestů
 • Posouzení rizik dokončeno společností Bawso a dalšími agenturami
 • Podrobnosti o všech dětech
 • Informace o vaší rodině
 • Podrobnosti o lidech, kteří pro vás mohou představovat riziko
 • Informace o vzdělávání, školení a zaměstnání – co jste dělali a co byste chtěli dělat
 • Doklad o identifikaci
 • Informace o jakékoli podpoře, kterou potřebujete, a podpoře, kterou vám poskytujeme
 • Finanční detaily
 • Vaše nájemní smlouva a případný domovní řád
 • Jakákoli varování nebo oficiální oznámení, která jste mohli obdržet
 • Informace týkající se vašeho zdraví
 • Fotografické obrázky.

3. Údaje, které shromažďujeme, použijeme

 • Podpořte vás bezpečně a tím nejlepším způsobem, jak můžeme
 • Sledujte své úspěchy a reportujte o nich
 • Nahlásit sponzorům
 • Plánujte a řiďte organizaci
 • Výzkum s cílem zlepšit způsob, jakým podporujeme lidi
 • Chraňte sebe i ostatní
 • Poskytněte případové studie k externímu použití (tyto anonymizujeme nebo požádáme o zvláštní povolení).

4. Jak sdílíme vaše informace v rámci Bawso

Vaše informace budeme sdílet v rámci Bawso:

 • Ujistěte se, že kdokoli, kdo vás může podporovat, má přístup k vašim informacím
 • Pro liniové manažery, vyšší management a náš tým pro monitorování a hodnocení, aby zkontrolovali kvalitu podpory, které se vám dostává
 • Abychom pomohli udržet vás i ostatní v bezpečí.

5. Jak sdílíme vaše informace mimo společnost Bawso

Vaše informace budeme sdílet s agenturami mimo Bawso, aby:

 • Chraňte sebe i ostatní
 • Ujistěte se, že spolupracujeme s dalšími agenturami, které vás mohou podporovat
 • Dodržujte požadavky sponzorů, včetně monitorování
 • Pomozte místním úřadům a velšské vládě pro výzkumné a statistické účely.
 • Propagujte Bawso a práci s dalšími lidmi, jako jsou média, veřejnost, potenciální dárci (toto anonymizujeme nebo požádáme o zvláštní povolení).
 • Umožněte regulačním orgánům a sponzorům audit našich služeb, abyste se ujistili, že naše podpora splňuje příslušné standardy.

6. Jak uchováváme vaše údaje v bezpečí a kdo k nim má přístup

Vaše data uchováváme v digitální a/nebo papírové verzi.

 • Papírové záznamy: Ty jsou uchovávány na zabezpečených místech v našich kancelářích nebo projektech.
 • Digitální záznamy: Vždy zajistíme, že máme zavedeny technické kontroly. To zahrnuje zajištění ochrany a pravidelného monitorování naší sítě. Všechny vaše osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery chráněné heslem a firewallem. To může zahrnovat služby ukládání dat poskytované v Cloudu, které rovněž splňují příslušná bezpečnostní opatření.

Bawso používá systém správy případů domácího zneužívání Modus, který je šifrovaný a má další bezpečnostní rámec, který poskytuje další ochranu.

V některých oblastech místních úřadů jsme povinni smlouvami / pověřenci / místními úřady ukládat vaše údaje například do externích databází; PARIS, AIDOS, MST a PANCONNECT.

V případě potřeby můžeme vaše údaje zpřístupnit policii, regulačním orgánům nebo právním poradcům.

7. Udržování aktuálních informací

Vaše informace budou aktualizovány po celou dobu vaší podpory.

8. Vaše práva ve vztahu k informacím, které uchováváme

Právo přístupu: Máte právo požádat o přístup k informacím, které o vás uchováváme. Naším cílem je poskytnout vám tento přístup co nejdříve, maximálně však do měsíce. Vyhrazujeme si právo odstranit jakékoli informace třetích stran.

Právo na výmaz: Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 7 let poté, co vás ukončíme. V některých případech jsme na základě právních předpisů nebo smluvních požadavků povinni uchovávat vaše údaje déle.

9. Právní základ zpracování

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království (GDPR) vyžaduje, aby společnost Bawso uvedla zákonný základ pro zpracování vašich osobních údajů.

Společnost Bawso zpracovává vaše údaje za zákonných podmínek zpracování:

 • „Zpracování je nezbytné … ve veřejném zájmu… a správce údajů se domnívá, že služba je potřebná“
 • „Zpracování je nutné…. z důvodu podstatného veřejného zájmu … a existují vhodné záruky.“
 • Zpracování je nutné pro …. ……poskytování systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče ……“

10. Stížnosti nebo problémy

Máte-li jakékoli obavy ohledně toho, jak nakládáme s vašimi údaji, informujte o tom svého pracovníka podpory nebo jiného zaměstnance společnosti Bawso a my vaše obavy prošetříme v souladu s našimi Zásadami pro stížnosti.

Můžete se také obrátit na vedoucího oddělení pro zajištění kvality a dodržování předpisů

Bawso
Jednotka 4, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF
Tel: 02920644633
E-mailem: Dataprotection@bawso.org.uk

Pokud nejste spokojeni s odpovědí na vaši stížnost, můžete se obrátit na Úřad pro informace: www.ico.org.uk

11. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady budou revidovány každoročně nebo v případě změn.