Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Szkolenie

Usługi szkoleniowe Bawso zapewniają wewnętrzne szkolenia dla pracowników i wolontariuszy Bawso w dążeniu do poprawy usług i rozwoju kariery. Nasze szkolenie posiada akredytację CPD i zapewnia szkolenia zewnętrzne mające na celu zwiększenie wiedzy specjalistów i praktyków w rządzie, agencjach ustawowych i organizacjach trzeciego sektora. Bawso szkoli personel policji, straży pożarnej i ratownictwa, personel NHS, lekarzy pierwszego kontaktu, pracowników socjalnych, nauczycieli i urzędników służby cywilnej.

Bawso prowadzi szkolenia w następujących obszarach:

  • Przemoc domowa z czarnej i mniejszościowej perspektywy
  • Zrozumienie przemocy opartej na honorze
  • Zrozumienie okaleczania żeńskich narządów płciowych
  • Zrozumienie przymusowego małżeństwa
  • Zrozumienie szkodliwych praktyk kulturowych
  • Identyfikacja współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi
  • Wsparcie ofiar bez korzystania z funduszy publicznych
  • Różnorodność kulturowa – implikacje i wartość

Szkolenia szyte na miarę

Na życzenie klienta realizujemy szkolenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.

Skontaktuj się z nami