Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Zespół ds. Grantów

Bawso posiada zespół ds. dotacji specjalizujący się w zarządzaniu i administrowaniu dotacjami z Wielkiej Brytanii i organów lokalnych dla grup czarnoskórych i mniejszości w Walii.

Ta zdolność została rozwinięta w ciągu ostatnich lat w ramach programów grantowych Global Majority Fund zapewnianych przez Comic Relief.

Bawso ma głębokie i długotrwałe relacje z czarnymi grupami i przywódcami społeczności w całej Walii. Zarząd Bawso, personel i wolontariusze pochodzą z tych społeczności, a Bawso ma wypróbowane i przetestowane możliwości dostarczania dotacji oraz wspierania i doradzania podmiotom finansującym dotacje, które chcą działać w Walii. Podejmuje badania podstawowe w tej dziedzinie pracy.