ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე

Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის შეტყობინება ხალხისთვის Bawso Support

Bawso მოწოდებულია, პატივისცემით მოეპყროს ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გვიზიარებთ, და ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ შესახებ ვიღებთ სხვა წყაროებიდან და დაცული იყოს.

ეს შეტყობინება გეტყვით, რას აკეთებს Bawso იმ ინფორმაციასთან, რომელსაც ჩვენ ვინახავთ თქვენ შესახებ, თუ თქვენ იღებთ მხარდაჭერას ჩვენგან.

1. სადაც ვიღებთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ

ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ შემდეგი გზებით:

 1. როდესაც პირდაპირ გვაწვდით ინფორმაციას ან დაგვიკავშირდით. ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ ის ყოველთვის დაცულია
 2. როდესაც ჩვენ გვაწვდიან ინფორმაციას თქვენს შესახებ ირიბად, მაგ. მიმართვა Bawso-ს სერვისებზე ან მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ სხვა სააგენტოებთან, რომლებიც ასევე მუშაობენ თქვენთან. თქვენი ინფორმაცია გაგვიზიარდება მხოლოდ ამ ორგანიზაციების მიერ, თუ თქვენ მისცემდით მათ ამ ინფორმაციის გაზიარების ნებართვას.

2. რა პერსონალური მონაცემები გვაქვს და როგორ ვიყენებთ მას

ჩვენ გვექნება შემდეგი ინფორმაცია:

 • Თქვენი სახელი
 • თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, მათ შორის მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი
 • შენი დაბადების თარიღი
 • ეროვნული დაზღვევის ნომერი
 • დეტალები გადაუდებელი კონტაქტის ან ახლო ნათესავების შესახებ
 • თანასწორობის მონიტორინგის ინფორმაცია
 • კრიმინალური ჩანაწერის ისტორია
 • რისკების შეფასება დასრულებულია Bawso-ს და სხვა სააგენტოების მიერ
 • ნებისმიერი ბავშვის დეტალები
 • ინფორმაცია თქვენი ოჯახის შესახებ
 • იმ ადამიანების დეტალები, რომლებიც შეიძლება იყოს თქვენთვის სარისკო
 • განათლება, ტრენინგი და დასაქმების ინფორმაცია - რა გააკეთეთ და რისი გაკეთება გსურთ
 • პირადობის დამადასტურებელი საბუთი
 • ინფორმაცია თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი მხარდაჭერის შესახებ და ჩვენ მიერ გაწეული დახმარების შესახებ
 • ფინანსური დეტალები
 • თქვენი ბინადრობის ხელშეკრულება და სახლის ნებისმიერი წესები
 • ნებისმიერი გაფრთხილება ან ოფიციალური შეტყობინება, რომელიც შესაძლოა მიგიღიათ
 • თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია
 • ფოტოსურათები.

3. ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენს მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას

 • დაგეხმარებით უსაფრთხოდ და საუკეთესო გზით, რაც შეგვიძლია
 • თვალყური ადევნეთ და შეატყობინეთ თქვენს მიღწევებს
 • მოხსენება დამფინანსებლებს
 • დაგეგმეთ და მართეთ ორგანიზაცია
 • კვლევა, რათა გავაუმჯობესოთ ხალხის მხარდაჭერა
 • დაიცავით თქვენ და სხვები
 • მოგვაწოდეთ შემთხვევის შესწავლა გარედან გამოსაყენებლად (ჩვენ დავასახელებთ მათ ან მოვითხოვთ კონკრეტულ ნებართვას).

4. როგორ ვაზიარებთ თქვენს ინფორმაციას Bawso-ში

ჩვენ გავაზიარებთ თქვენს ინფორმაციას Bawso-ში:

 • დარწმუნდით, რომ ნებისმიერს, ვინც შეიძლება დაგეხმაროთ, აქვს წვდომა თქვენს ინფორმაციაზე
 • ხაზის მენეჯერებისთვის, უფროსი მენეჯმენტისთვის და ჩვენი მონიტორინგისა და შეფასების ჯგუფისთვის, რათა შეამოწმონ თქვენს მიერ მიღებული მხარდაჭერის ხარისხი
 • რათა დაგეხმაროთ თქვენი და სხვების უსაფრთხოებაში.

5. როგორ ვაზიარებთ თქვენს ინფორმაციას Bawso-ს გარეთ

ჩვენ გავაზიარებთ თქვენს ინფორმაციას Bawso-ს გარეთ არსებულ სააგენტოებს:

 • დაიცავით თქვენ და სხვები
 • დარწმუნდით, რომ ჩვენ ერთად ვმუშაობთ სხვა სააგენტოებთან, რომლებიც შეიძლება დაგეხმაროთ
 • დაიცავით დამფინანსებლების მოთხოვნები, მათ შორის მონიტორინგი
 • დაეხმარეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას და უელსის მთავრობას კვლევისა და სტატისტიკური მიზნებისთვის.
 • გაუწიეთ Bawso-ს და სხვა ადამიანებთან მუშაობის პოპულარიზაციას, როგორიცაა მედია, საზოგადოება, პოტენციური დამფინანსებლები (ამას ანონიმურად დავასახელებთ ან ვითხოვთ კონკრეტულ ნებართვას).
 • მიეცით საშუალება მარეგულირებელ ორგანოებსა და დამფინანსებლებს ჩვენი სერვისების აუდიტის ჩატარება, რათა დარწმუნდნენ, რომ ჩვენი მხარდაჭერა აკმაყოფილებს შესაბამის სტანდარტებს.

6. როგორ ვიცავთ თქვენს მონაცემებს უსაფრთხოდ და ვის აქვს წვდომა

ჩვენ ვინახავთ თქვენს მონაცემებს ციფრულ და/ან ქაღალდის ვერსიაში.

 • ქაღალდის ჩანაწერები: ისინი ინახება უსაფრთხო ადგილებში ჩვენს ოფისებში ან პროექტებში.
 • ციფრული ჩანაწერები: ჩვენ ყოველთვის დავრწმუნდებით, რომ გვაქვს ტექნიკური კონტროლი. ეს მოიცავს იმის უზრუნველყოფას, რომ ჩვენი ქსელი დაცულია და რეგულარულად კონტროლდება. ჩვენ ვინახავთ თქვენს ყველა პერსონალურ ინფორმაციას ჩვენს, უსაფრთხო პაროლით დაცულ და ფაირვოლ სერვერებზე. ეს შეიძლება მოიცავდეს Cloud-ში მოწოდებულ მონაცემთა შენახვის სერვისებს, რომლებიც ასევე აკმაყოფილებენ უსაფრთხოების შესაბამის ზომებს.

Bawso იყენებს Modus ოჯახური ძალადობის საქმის მართვის სისტემას, რომელიც დაშიფრულია და აქვს დამატებითი უსაფრთხოების ჩარჩო, რომელიც იძლევა დამატებით დაცვას.

ზოგიერთ ადგილობრივი ხელისუფლების რაიონში კონტრაქტის/კომისრების/ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები გვთხოვენ თქვენი მონაცემების შენახვას გარე მონაცემთა ბაზებზე, მაგალითად; PARIS, AIDOS, MST და PANCONNECT.

ჩვენ შეიძლება მოგვიწიოს თქვენი მონაცემების გამჟღავნება, საჭიროების შემთხვევაში, პოლიციას, მარეგულირებელ ორგანოებს ან იურიდიულ მრჩევლებს.

7. თქვენი ინფორმაციის განახლება

თქვენი ინფორმაცია განახლდება თქვენი მხარდაჭერის განმავლობაში.

8. თქვენი უფლებები ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით

წვდომის უფლება: თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ წვდომა იმ ინფორმაციაზე, რომელიც თქვენზე გვაქვს. ჩვენ შევეცდებით მოგცეთ ეს წვდომა რაც შეიძლება მალე, მაგრამ მაქსიმუმ ერთი თვის განმავლობაში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას წავშალოთ ნებისმიერი მესამე მხარის ინფორმაცია.

წაშლის უფლება: ჩვენ შევინახავთ თქვენს მონაცემებს 7 წლის განმავლობაში თქვენი მხარდაჭერის დასრულების შემდეგ. ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ გვავალდებულებს კანონმდებლობის ან ხელშეკრულების მოთხოვნების შენახვას თქვენი მონაცემების ხანგრძლივად შენახვა.

9. დამუშავების კანონიერი საფუძველი

გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია (GDPR) ავალდებულებს Bawso-ს განაცხადოს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი.

Bawso ამუშავებს თქვენს მონაცემებს კანონიერი დამუშავების პირობებში:

 • „დამუშავება აუცილებელია…საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე…და მონაცემთა კონტროლერი თვლის, რომ არსებობს სერვისის საჭიროება“
 • „დამუშავება აუცილებელია…. არსებითი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე… და არსებობს შესაბამისი გარანტიები.'
 • დამუშავება აუცილებელია…. ……ჯანმრთელობის ან სოციალური დაცვის სისტემებისა და სერვისების უზრუნველყოფა ……“

10. ჩივილები ან პრობლემები

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეშფოთება იმის შესახებ, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს, გთხოვთ, აცნობეთ თქვენს დამხმარე თანამშრომელს ან Bawso-ს სხვა პერსონალს და ჩვენ გამოვიძიებთ თქვენს შეშფოთებას ჩვენი საჩივრების პოლიტიკის შესაბამისად.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ხარისხის უზრუნველყოფისა და შესაბამისობის ხელმძღვანელს

ბავსო
განყოფილება 4, სუვერენული ქვაბი,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF
ტელ: 02920644633
ელფოსტა: Dataprotection@bawso.org.uk

თუ თქვენ არ ხართ კმაყოფილი თქვენს საჩივარზე პასუხით, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ინფორმაციის კომისრის ოფისს: www.ico.org.uk

11. ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

ეს პოლიტიკა განიხილება ყოველწლიურად ან როცა იქნება ცვლილებები.