Dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji

Politika privatnosti

Obavijest o privatnosti za ljude Bawso Support

Bawso se zalaže da se prema informacijama koje podijelite s nama, kao i o svim informacijama koje dobijemo o vama iz drugih izvora, odnosi s poštovanjem i da ih čuva.

Ovo obaveštenje vam govori šta Bawso radi sa informacijama koje čuvamo o vama ako dobijate podršku od nas.

1. Gdje dobijamo informacije o vama

Informacije o Vama dobijamo na sledeće načine:

 1. Kada nam date informacije direktno ili nas kontaktirate. Osiguravamo da se čuva u svakom trenutku
 2. Kada nam se informacije o vama daju indirektno, npr. upućivanje na usluge Bawso ili bliska saradnja s drugim agencijama koje također rade s vama. Ove organizacije će s nama podijeliti vaše podatke samo ako ste im dali dozvolu da dijele te informacije.

2. Koje lične podatke imamo i kako ih koristimo

Imat ćemo sljedeće informacije:

 • Tvoje ime
 • Vaše kontakt podatke, uključujući adresu, adresu e-pošte i broj telefona
 • Vaš datum rođenja
 • Nacionalni broj osiguranja
 • Detalji za kontakt u hitnim slučajevima ili najbliže rođake
 • Informacije o praćenju ravnopravnosti
 • Krivična evidencija
 • Procjenu rizika izvršili Bawso i druge agencije
 • Detalji bilo koje djece
 • Informacije o vašoj porodici
 • Detalji o ljudima koji mogu predstavljati rizik za vas
 • Informacije o obrazovanju, obuci i zapošljavanju – šta ste radili i šta biste želeli da radite
 • Dokaz o identifikaciji
 • Informacije o bilo kojoj podršci koja vam je potrebna i podršci koju vam pružamo
 • Finansijski detalji
 • Vaš ugovor o stanovanju i kućni red
 • Sva upozorenja ili službena obavještenja koja ste možda primili
 • Informacije vezane za Vaše zdravlje
 • Fotografske slike.

3. Koristit ćemo informacije koje prikupljamo za

 • Podržimo vas sigurno i na najbolji način
 • Pratite i izvještavajte o svojim postignućima
 • Prijavite finansijere
 • Planirajte i upravljajte organizacijom
 • Istražite kako bismo poboljšali način na koji podržavamo ljude
 • Čuvajte sebe i druge
 • Navedite studije slučaja koje će se koristiti eksterno (anonimizirat ćemo ih ili zatražiti posebnu dozvolu).

4. Kako dijelimo vaše podatke unutar Bawso-a

Vaše podatke ćemo podijeliti unutar Bawso na:

 • Uvjerite se da svako ko vas može podržati ima pristup vašim informacijama
 • Za linijske menadžere, više rukovodstvo i naš tim za praćenje i evaluaciju kako bi provjerili kvalitet podrške koju primate
 • Da pomognemo da ti i drugi budu sigurni.

5. Kako dijelimo vaše podatke izvan Bawso-a

Vaše podatke ćemo podijeliti s agencijama izvan Bawso-a na:

 • Čuvajte sebe i druge
 • Uvjerite se da radimo zajedno s drugim agencijama koje vam mogu pružiti podršku
 • Poštujte zahtjeve finansijera, uključujući praćenje
 • Pomozite lokalnim vlastima i velškoj vladi u istraživačke i statističke svrhe.
 • Promovirajte Bawso i rad sa drugim ljudima kao što su mediji, javnost, potencijalni finansijeri (ovo ćemo anonimizirati ili zatražiti posebnu dozvolu).
 • Omogućite regulatornim tijelima i finansijerima da vrše reviziju naših usluga kako bi bili sigurni da naša podrška ispunjava odgovarajuće standarde.

6. Kako čuvamo vaše podatke i ko ima pristup

Vaše podatke čuvamo u digitalnoj i/ili papirnoj verziji.

 • Papirni zapisi: Oni se čuvaju na sigurnim lokacijama unutar naših ureda ili projekata.
 • Digitalni zapisi: Uvijek ćemo osigurati da imamo tehničke kontrole. To uključuje osiguravanje da je naša mreža zaštićena i rutinski nadgledana. Sve vaše lične podatke ćemo pohraniti na našim, sigurnim serverima zaštićenim lozinkom i firewall-om. Ovo može uključivati usluge skladištenja podataka koje se pružaju u oblaku, koje također ispunjavaju odgovarajuće sigurnosne mjere.

Bawso koristi Modus sistem za upravljanje slučajevima nasilja u porodici koji je šifrovan i ima dodatni sigurnosni okvir koji pruža dodatnu zaštitu.

U nekim oblastima lokalnih vlasti, prema ugovoru / povjerenicima / lokalnim vlastima zahtijevamo da pohranjujemo vaše podatke u eksternim bazama podataka, na primjer; PARIZ, AIDOS, MST i PANCONNECT.

Možda ćemo morati otkriti vaše podatke, ako je potrebno, policiji, regulatornim tijelima ili pravnim savjetnicima.

7. Održavanje Vaših informacija ažurnim

Vaše informacije će biti ažurirane tokom vaše podrške.

8. Vaša prava u vezi sa informacijama koje posjedujemo

Pravo pristupa: Imate pravo tražiti pristup informacijama koje imamo o vama. Cilj nam je da vam omogućimo ovaj pristup što je prije moguće, ali u roku od mjesec dana. Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koju informaciju treće strane.

Pravo na brisanje: Čuvaćemo vaše podatke 7 godina nakon što smo završili sa podrškom. U nekim slučajevima, zakonski ili ugovorni zahtjevi od nas zahtijevaju da čuvamo vaše podatke duže.

9. Zakonita osnova za obradu

Opća uredba o zaštiti podataka Ujedinjenog Kraljevstva (GDPR) zahtijeva od Bawsoa da navede zakonsku osnovu za obradu vaših ličnih podataka.

Bawso obrađuje vaše podatke pod zakonitim uslovima obrade:

 • 'Obrada je neophodna...u javnom interesu....a kontrolor podataka vjeruje da postoji potreba za uslugom'
 • 'Obrada je neophodna…. zbog značajnog javnog interesa... i postoje odgovarajuće zaštitne mjere.'
 • Obrada je neophodna za…. ……pružanje zdravstvenih ili socijalnih sistema i usluga ……'

10. Pritužbe ili problemi

Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s načinom na koji postupamo s vašim podacima, obavijestite svog službenika za podršku ili nekog drugog člana osoblja Bawso-a i mi ćemo istražiti vašu zabrinutost u skladu s našom Politikom za žalbe.

Također možete kontaktirati šefa za osiguranje kvaliteta i usklađenost

Bawso
Jedinica 4, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF
Tel: 02920644633
Email: Dataprotection@bawso.org.uk

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom na Vaš prigovor, možete se obratiti Uredu Poverenika za informacije: www.ico.org.uk

11. Promjene ove politike privatnosti

Ova politika će se revidirati jednom godišnje ili kada dođe do promjena.