Derma sekarang

Tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Adakah awak perlukan bantuan?

Panggil PERCUMA 24 jam sehari, 7 hari seminggu

0800 7318147 E-mel: info@bawso.org.uk

BAWSO menyokong orang daripada latar belakang Hitam dan Etnik Minoriti yang terjejas oleh penderaan domestik dan bentuk penderaan lain, termasuk Cacatan Alat Kemaluan Wanita, Perkahwinan Paksa, Pemerdagangan Manusia & Pelacuran.

BAWSO kini menjalankan 25 projek yang menyokong lebih 6,000 orang setiap tahun di Wales melalui penyediaan tempat perlindungan yang dibina khas, rumah selamat, dan Program Jangkauan & Penempatan Semula yang meluas dan Program Sokongan Terapung. Kami menyediakan sokongan, nasihat dan maklumat daripada pejabat kami di Cardiff, Merthyr Tydfil, Newport, Swansea dan Wrexham.


Ketahui lebih lanjut...


Terima kasih kepada pembiaya kami