Tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Adakah awak perlukan bantuan?

Panggil PERCUMA 24 jam sehari, 7 hari seminggu

0800 7318147 E-mel: referrals@bawso.org.uk

Bawso menyediakan perkhidmatan pencegahan, perlindungan dan sokongan yang praktikal dan emosi kepada Etnik Minoriti Hitam (BME) dan pendatang mangsa Penderaan Rumah Tangga, Keganasan Seksual, Pencacatan Alat Kemaluan Wanita, Perkahwinan Paksa, Keganasan Berasaskan Kehormatan, Perhambaan Moden dan Pemerdagangan Manusia.


Perkhidmatan merangkumi Talian Bantuan 24 jam, sokongan campur tangan krisis, advokasi dan nasihat, akses kepada bantuan dan perkhidmatan berkanun, jangkauan dan perkhidmatan berasaskan komuniti, penginapan selamat di tempat perlindungan dan rumah selamat, dan program pemerkasaan mangsa untuk rujukan dari seluruh UK .


Ketahui lebih lanjut...


Terima kasih kepada pembiaya kami