Tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Pasukan Geran

Bawso mempunyai pasukan geran pakar dengan kepakaran dalam mengurus dan mentadbir geran dari UK dan badan tempatan kepada kumpulan kulit hitam dan minoriti di Wales.

Keupayaan ini telah dibangunkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini dalam penyampaian program geran Dana Majoriti Global yang disediakan oleh Comic Relief.

Bawso mempunyai hubungan yang mendalam dan lama dengan kumpulan kulit hitam dan ketua masyarakat di seluruh Wales. Lembaga Bawso, kakitangan dan sukarelawan adalah daripada komuniti ini, dan Bawso mempunyai kapasiti yang telah dicuba dan diuji untuk menyampaikan geran, dan untuk menyokong dan menasihati pembiaya geran yang ingin beroperasi di Wales. Ia sedang menjalankan penyelidikan utama dalam bidang kerja ini.