Tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Syarat Penggunaan

Syarat Penggunaan & Privasi Laman Web

"Kami" dan "Kami" di bawah merujuk kepada "Bawso" dan sesiapa sahaja dalam pekerjaan kami atau bekerja bagi pihak kami.

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat penggunaan dan pernyataan privasi kami yang dinyatakan di bawah.

Terma dan syarat

1. Akses kepada laman web dan kandungan

Maklumat yang diberikan di laman web ini bukanlah jemputan atau cadangan untuk membeli sebarang produk atau perkhidmatan yang dipaparkan dan anda harus mendapatkan nasihat bebas yang sesuai.

Kami akan berusaha untuk membenarkan akses tanpa gangguan ke tapak web ini, tetapi akses salah satu daripada tapak web ini mungkin digantung, disekat atau ditamatkan pada bila-bila masa.

Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana laman web lain yang mana tapak web ini mempunyai pautan.

2. Harta Intelek

Hak cipta dalam kandungan laman web ini, reka bentuk, teks dan grafik, dan pemilihan serta susunannya adalah milik kami atau pembekal maklumat tersebut. Semua hak terpelihara. Tiada bahan ini boleh diterbitkan semula atau diedarkan tanpa kebenaran bertulis kami. Walau bagaimanapun, anda boleh memuat turun atau mencetak satu salinan untuk tontonan luar talian bukan komersial anda sendiri.

Nama produk dan syarikat yang disebut di laman web ini mungkin merupakan tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar pemilik masing-masing.

3. Pengecualian liabiliti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami menafikan semua waranti dan representasi (sama ada nyata atau tersirat) tentang ketepatan sebarang maklumat yang terkandung di laman web ini. Kami tidak menjamin bahawa laman web ini akan bebas daripada kesalahan dan tidak akan menerima liabiliti untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan.

Disebabkan oleh sifat penghantaran data elektronik melalui Internet, dan bilangan pengguna yang menghantar data ke tapak web ini, sebarang liabiliti yang mungkin kami miliki untuk sebarang kerugian atau tuntutan yang timbul daripada ketidakupayaan untuk mengakses laman web ini, atau daripada mana-mana penggunaan laman web ini atau pergantungan pada data yang dihantar menggunakan laman web ini, dikecualikan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan keuntungan, hasil, muhibah, peluang, perniagaan, penjimatan yang dijangkakan atau kerugian tidak langsung atau berbangkit dalam sebarang bentuk kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau sebaliknya yang timbul daripada penggunaan laman web ini, kecuali di mana liabiliti tersebut tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang.

Kami tidak memberikan sebarang jaminan bahawa laman web ini bebas daripada virus atau apa-apa lagi yang mungkin mempunyai kesan berbahaya pada mana-mana teknologi.

Semua pautan yang disediakan disediakan sebagai kemudahan kepada pengguna kami. Kami tidak mempunyai kawalan, tidak bertanggungjawab dan tidak membuat representasi mengenai ketepatan atau mana-mana aspek kandungan/maklumat lain yang ditemui atau digunakan semasa melawati mana-mana tapak web pihak ketiga. Penyediaan pautan ke tapak web pihak ketiga tidak boleh dianggap sebagai sokongan nyata atau tersirat oleh kami terhadap sebarang kandungan/maklumat, produk/perkhidmatan yang mungkin tersedia untuk anda, atau melalui, pihak ketiga.

5. Undang-undang yang mentadbir

Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan akan ditafsirkan menurut undang-undang Inggeris dan Wales. Sebarang pertikaian hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Inggeris dan Wales.

Kenyataan Privasi Laman Web Kenyataan privasi ini terpakai pada laman web Bawso di www.bawso.org.uk Kami mengambil serius tentang privasi data peribadi. Dasar privasi ini meliputi pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan lain data peribadi di bawah Peraturan Perlindungan Data Am 2016/679 dan Akta Perlindungan Data 2018, yang mana pengawal data adalah Bawso. Dengan menggunakan tapak web ini, anda bersetuju dengan dasar privasi ini dan penggunaannya kepada anda. Kami berdaftar dengan Pejabat Pesuruhjaya Maklumat untuk tujuan ini.

6. Maklumat yang kami kumpulkan

Kami akan mengumpul data peribadi di laman web kami di atas hanya jika ia diberikan secara langsung kepada kami oleh anda pengguna dan oleh itu telah diberikan oleh anda dengan persetujuan anda. Kami juga menggunakan alat analisis dan statistik yang memantau butiran lawatan anda ke tapak web kami dan sumber yang anda akses, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, data trafik, data lokasi, weblog dan data komunikasi lain (tetapi data ini tidak akan mengenal pasti anda secara peribadi ).

Maklumat pembayaran anda (cth butiran kad kredit) yang diberikan jika anda membuat derma melalui laman web kami tidak diterima atau disimpan oleh kami. Maklumat tersebut diproses secara selamat dan tertutup oleh pemproses pembayaran pihak ketiga yang kami gunakan. Kami tidak akan mempunyai akses kepada maklumat itu pada bila-bila masa. Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pemproses pembayaran kami, tetapi hanya untuk tujuan melengkapkan transaksi pembayaran yang berkaitan. Pemproses pembayaran sedemikian dilarang daripada menggunakan data peribadi anda, kecuali untuk menyediakan perkhidmatan pembayaran yang diperlukan ini kepada kami, dan mereka dikehendaki mengekalkan kerahsiaan data peribadi dan maklumat pembayaran anda.

7. Penggunaan, penyimpanan dan pendedahan maklumat anda

Kami mungkin memegang dan memproses data peribadi ini mengikut Akta Perlindungan Data 2018 tetapi kami tidak akan memindahkan, berkongsi, menjual, menyewa atau memajak data peribadi anda kepada pihak ketiga

Maklumat yang kami kumpul dan simpan berkaitan dengan anda digunakan terutamanya untuk membolehkan kami menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Di samping itu, kami mungkin menggunakan maklumat untuk tujuan termasuk yang berikut:

Untuk memberikan anda maklumat yang diminta daripada kami, berkaitan dengan perkhidmatan kami. Untuk memberikan maklumat mengenai perkhidmatan lain yang kami rasa mungkin menarik minat anda, di mana anda telah bersetuju untuk menerima maklumat tersebut;

Untuk memenuhi komitmen kontrak kami, jika ada, kepada anda;

Untuk memberitahu anda tentang sebarang perubahan pada tapak web kami, seperti penambahbaikan atau perubahan perkhidmatan/produk, yang mungkin menjejaskan perkhidmatan kami;

Untuk membantu perlindungan penipuan dan meminimumkan risiko.

Harap maklum bahawa kami tidak mendedahkan maklumat tentang individu yang boleh dikenal pasti kepada mana-mana pihak ketiga kami tetapi kami mungkin, kadangkala, memberikan mereka maklumat statistik agregat tentang pelawat kami.

Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan yang ditawarkan kepada anda, contohnya melalui tapak web kami, maklumat yang anda berikan kepada kami mungkin dipindahkan ke, tetapi tidak disimpan di, negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) kerana kami menggunakan hos pelayan tapak web jauh untuk menyediakan tapak web dan beberapa aspek perkhidmatan kami, yang mungkin berpangkalan di luar EEA, atau menggunakan pelayan yang berpangkalan di luar EEA – ini secara amnya adalah sifat data yang disimpan dalam "Awan". Pemindahan data peribadi anda mungkin berlaku jika mana-mana pelayan kami terletak di negara di luar EEA atau salah satu pembekal perkhidmatan kami terletak di negara di luar EEA. Jika kami memindahkan atau menyimpan data peribadi anda di luar EEA dengan cara ini, kami akan mengambil langkah dengan tujuan untuk memastikan hak privasi anda terus dilindungi, seperti yang digariskan dalam dasar privasi ini dan mengikut Akta Perlindungan Data 1998 (2018). ). Jika anda menggunakan perkhidmatan kami semasa anda berada di luar EEA, data peribadi anda mungkin dipindahkan ke luar EEA untuk memberikan anda perkhidmatan ini.

Kami tidak menggunakan atau mendedahkan data peribadi yang sensitif, seperti bangsa, agama atau gabungan politik, tanpa kebenaran anda yang jelas.

Jika tidak, kami akan memproses, mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda hanya jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau dengan niat baik bahawa tindakan tersebut perlu untuk mematuhi keperluan undang-undang atau proses undang-undang yang disampaikan kepada kami atau tapak web.

Anda mempunyai hak untuk menarik diri daripada memproses data peribadi anda bagi tujuan pemasaran kami dengan menghubungi kami di info@bawso.org.uk

8. Keselamatan

Penghantaran maklumat melalui Internet atau e-mel tidak selamat sepenuhnya. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data semasa anda menghantarnya ke tapak kami; sebarang penghantaran sedemikian adalah atas risiko anda sendiri. Sebaik sahaja kami menerima data peribadi anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk cuba menghalang akses tanpa kebenaran.

Di mana kami telah memberi anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan supaya anda boleh mengakses bahagian tertentu tapak kami, anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan ini. Anda harus memilih kata laluan bukan mudah untuk seseorang meneka.

Anda mungkin menemui pautan ke tapak web pihak ketiga pada tapak web kami di atas. Laman web ini sepatutnya mempunyai dasar privasi mereka sendiri, yang perlu anda semak. Kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk tapak web atau polisi mereka walau apa pun kerana kami tidak mempunyai kawalan ke atasnya.

10. Biskut

Kadangkala, kami mungkin mengumpulkan maklumat tentang komputer anda untuk perkhidmatan kami dan untuk memberikan maklumat statistik mengenai penggunaan tapak web kami kepada pengiklan kami. Maklumat sedemikian tidak akan mengenal pasti anda secara peribadi – ia adalah data statistik tentang pelawat kami dan penggunaan laman web kami. Data statistik ini tidak mengenal pasti sebarang butiran peribadi sama sekali. Begitu juga dengan perkara di atas, kami mungkin mengumpul maklumat tentang penggunaan Internet am anda dengan menggunakan fail kuki. Di mana digunakan, kuki ini dimuat turun ke komputer anda secara automatik. Fail kuki ini disimpan pada pemacu keras komputer anda, kerana kuki mengandungi maklumat yang dipindahkan ke pemacu keras komputer anda. Mereka membantu kami untuk menambah baik laman web kami dan perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda. Semua komputer mempunyai keupayaan untuk menolak kuki. Ini boleh dilakukan dengan mengaktifkan tetapan pada penyemak imbas anda yang membolehkan anda menolak kuki. Sila ambil perhatian bahawa sekiranya anda memilih untuk menolak kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses bahagian tertentu tapak web kami.

11. Akses kepada maklumat

Akta Perlindungan Data 2018 memberi anda hak untuk mengakses maklumat yang dipegang tentang anda oleh kami. Hak ini boleh digunakan oleh anda mengikut Akta. Sekiranya anda ingin menerima butiran yang kami pegang tentang anda, sila hubungi kami menggunakan butiran hubungan di bawah:

Emel kepada: dataprotection@bawso.org.uk
Tel : 02920644633
Ketua Jaminan Kualiti dan Pematuhan,
Unit 4, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. Perubahan kepada Polisi ini

Kami mungkin mengemas kini dasar privasi ini pada bila-bila masa untuk mencerminkan perubahan pada tapak web di atas dan maklum balas pelanggan. Sila semak dasar privasi ini dengan kerap untuk dimaklumkan tentang dasar privasi semasa kami