Tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Meningkatkan Kesedaran dalam Komuniti

Bawso menyampaikan sesi kesedaran dalam komuniti kulit hitam dan minoriti mengenai amalan budaya dan tradisi yang berbahaya.

Ini dihadiri oleh wanita dan kanak-kanak perempuan, lelaki dan lelaki, dan membincangkan kesan dan ketidakadilan amalan seperti pencacatan alat kelamin wanita, keganasan berasaskan kehormatan, penderaan rumah tangga, dan semua bentuk kekejaman.

Sesi direka bentuk untuk melengkapkan komuniti dengan pengetahuan dan maklumat yang mereka perlukan untuk mencabar amalan berbahaya dan mengubah sikap yang membenarkan penderaan berterusan dan tidak dilaporkan.

Melibatkan diri

Untuk melibatkan diri dalam kerja pencegahan kami, sila e-mel kami di info@bawso.org.uk