Dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji

Pravila korištenja

Uvjeti korištenja i privatnosti web stranice

“Mi” i “Naši” u nastavku se odnose na “Bawso” i bilo koga ko je zaposlen ili radi u naše ime.

Korištenjem naše web stranice slažete se s odredbama i uvjetima korištenja i našom izjavom o privatnosti koja je navedena u nastavku.

Odredbe i uslovi

1. Pristup web stranici i sadržaju

Informacije koje se nalaze na ovoj web stranici ni na koji način nisu poziv ili preporuka za kupovinu bilo kojeg predstavljenog proizvoda ili usluge i trebate potražiti odgovarajući nezavisni savjet.

Nastojat ćemo omogućiti nesmetan pristup ovoj web stranici, ali pristup bilo kojoj od ovih web stranica može biti suspendovan, ograničen ili ukinut u bilo koje vrijeme.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje druge web stranice na koju ova web stranica ima veze.

2. Intelektualna svojina

Autorska prava na sadržaj ove web stranice, dizajn, tekst i grafiku, te njihov odabir i raspored pripadaju nama ili pružaocima takvih informacija. Sva prava su pridržana. Ništa od ovog materijala ne smije se reproducirati ili distribuirati bez naše pismene dozvole. Međutim, možete preuzeti ili odštampati jednu kopiju za vlastito nekomercijalno gledanje van mreže.

Nazivi proizvoda i kompanija pomenuti na ovoj web stranici mogu biti zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

3. Isključenja odgovornosti

U mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, odričemo se svih garancija i izjava (bilo izričitih ili impliciranih) u pogledu tačnosti bilo koje informacije sadržane na ovoj web stranici. Ne jamčimo da će ova web stranica biti bez grešaka i neće prihvatiti odgovornost za bilo kakve greške ili propuste.

Zbog prirode elektronskog prijenosa podataka putem interneta i broja korisnika od kojih se podaci objavljuju na ovoj web stranici, svaka odgovornost koju možemo imati za bilo kakve gubitke ili potraživanja proizašla iz nemogućnosti pristupa ovoj web stranici, ili iz bilo kojeg korištenje ove web stranice ili oslanjanje na podatke prenesene putem ove web stranice, isključeno je u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak profita, prihoda, dobre volje, mogućnosti, poslovanja, očekivane uštede ili druge indirektne ili posljedične gubitke bilo koje vrste u ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili na drugi način proizašli iz korištenja ove web stranice, osim ako takva odgovornost ne može biti isključena zakonom.

Ne dajemo nikakvu garanciju da ova web stranica ne sadrži viruse ili bilo šta drugo što može imati štetan učinak na bilo koju tehnologiju.

Svi linkovi dostupni su kao pogodnost našim korisnicima. Nemamo kontrolu, ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne dajemo nikakve izjave u vezi sa tačnošću ili bilo kojim drugim aspektom sadržaja/informacija pronađenih ili korištenih prilikom posjete bilo kojoj web stranici treće strane. Pružanje veze na web stranicu treće strane ne treba se smatrati izričitom ili impliciranom podrškom bilo kakvog sadržaja/informacija, proizvoda/usluga koji vam mogu biti dostupni ili putem treće strane.

5. Mjerodavno pravo

Ovi uslovi i odredbe su regulisani i treba ih tumačiti u skladu sa engleskim i velškim zakonima. Svi sporovi podliježu isključivoj nadležnosti engleskih i velških sudova.

Izjava o privatnosti web stranice Ova izjava o privatnosti odnosi se na web stranicu(e) Bawso na adresi www.bawso.org.uk Privatnost ličnih podataka shvatamo ozbiljno. Ova politika privatnosti pokriva prikupljanje, obradu i drugu upotrebu ličnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 i Zakonom o zaštiti podataka 2018, u koju svrhu je kontrolor podataka Bawso. Korištenjem ove web stranice pristajete na ovu politiku privatnosti i njenu primjenu na vas. U tu svrhu smo registrovani kod Poverenika za informacije.

6. Informacije koje prikupljamo

Prikupljat ćemo lične podatke na našim gore navedenim web stranicama(ama) samo ako nam ih direktno date vi kao korisnik i stoga ste ih dali uz vaš pristanak. Također koristimo analitičke i statističke alate koji prate detalje vaših posjeta našoj web stranici i resurse kojima pristupate, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podatke o prometu, podatke o lokaciji, weblogove i druge komunikacijske podatke (ali ti podaci ne bi vas lično identificirali ).

Vaše informacije o plaćanju (npr. podaci o kreditnoj kartici) koje ste dali ako donirate putem naše web stranice ne primamo niti pohranjujemo. Te informacije obrađuju bezbedno i privatno od strane trećih strana za obradu plaćanja koje koristimo. Nećemo imati pristup tim informacijama ni u jednom trenutku. Vaše lične podatke možemo podijeliti s našim procesorima plaćanja, ali samo u svrhu dovršavanja relevantne platne transakcije. Takvim obrađivačima plaćanja zabranjeno je korištenje vaših osobnih podataka, osim za pružanje ovih neophodnih platnih usluga, a od njih se zahtijeva da održavaju povjerljivost vaših ličnih podataka i informacija o plaćanju.

7. Korišćenje, skladištenje i otkrivanje vaših informacija

Ove lične podatke možemo držati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka iz 2018., ali nećemo prenositi, dijeliti, prodavati, iznajmljivati ili iznajmljivati vaše lične podatke trećim stranama

Podaci koje prikupljamo i pohranjujemo u vezi s vama prvenstveno se koriste kako bismo vam omogućili pružanje naših usluga. Osim toga, možemo koristiti informacije u svrhe uključujući sljedeće:

Da vam pružimo informacije koje se traže od nas, a koje se odnose na naše usluge. Za pružanje informacija o drugim uslugama za koje smatramo da bi vas mogle zanimati, ako ste pristali na primanje takvih informacija;

Da ispunimo naše ugovorne obaveze, ako ih ima, prema vama;

Da vas obavijestimo o svim promjenama na našoj web stranici, kao što su poboljšanja ili promjene usluge/proizvoda, koje mogu utjecati na našu uslugu;

Za pomoć u zaštiti od prijevare i minimiziranje rizika.

Imajte na umu da ne otkrivamo informacije o osobama koje se mogu identificirati našim trećim stranama, ali im povremeno možemo dati zbirne statističke podatke o našim posjetiteljima.

Kao dio usluga koje vam se nude, na primjer putem naše web stranice, informacije koje nam pružite mogu se prenijeti u zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA), ali ne i pohranjivati u njima, jer koristimo udaljene servere za web stranice za pružanje web stranicu i neki aspekti naše usluge, koji se mogu nalaziti izvan EGP-a, ili koristiti servere koji se nalaze izvan EEA – to je općenito priroda podataka pohranjenih u „oblaku“. Prijenos vaših ličnih podataka može se dogoditi ako se bilo koji od naših servera nalazi u zemlji izvan EGP-a ili se jedan od naših pružatelja usluga nalazi u zemlji izvan EGP-a. Ako na ovaj način prenesemo ili pohranimo vaše osobne podatke izvan EGP-a, poduzet ćemo korake s ciljem da osiguramo da vaša prava na privatnost i dalje budu zaštićena, kako je navedeno u ovoj politici privatnosti i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka iz 1998. (2018. ). Ako koristite našu uslugu dok ste izvan EGP-a, vaši lični podaci mogu se prenijeti izvan EGP-a kako bismo vam pružili ove usluge.

Ne koristimo niti otkrivamo osjetljive lične podatke, kao što su rasa, vjera ili politička opredjeljenja, bez vašeg izričitog pristanka.

U suprotnom, mi ćemo obraditi, otkriti ili podijeliti vaše lične podatke samo ako to zahtijeva zakon ili u dobroj vjeri da je takva radnja neophodna za ispunjavanje zakonskih zahtjeva ili pravnog procesa koji se služi nama ili web stranici.

Imate pravo da odustanete od naše obrade vaših ličnih podataka u marketinške svrhe tako što ćete nas kontaktirati na info@bawso.org.uk

8. Sigurnost

Prijenos informacija putem interneta ili e-pošte nije potpuno siguran. Iako ćemo dati sve od sebe da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost podataka dok ih prenosite na našu stranicu; svaki takav prijenos je na vlastitu odgovornost. Nakon što primimo vaše lične podatke, koristit ćemo stroge procedure i sigurnosne značajke kako bismo spriječili neovlašteni pristup.

Tamo gdje smo vam dali (ili gdje ste odabrali) lozinku kako biste mogli pristupiti određenim dijelovima naše stranice, odgovorni ste za čuvanje povjerljivosti ove lozinke. Trebali biste odabrati lozinku koju nije lako pogoditi.

Možda ćete pronaći linkove ka web lokacijama trećih strana na našim gore navedenim web stranicama. Ove web stranice bi trebale imati vlastite politike privatnosti, koje biste trebali provjeriti. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za njihove web stranice ili politike jer nemamo kontrolu nad njima.

10. Kolačići

Povremeno možemo prikupljati informacije o vašem računaru za naše usluge i da bismo našim oglašivačima pružili statističke informacije o korištenju naše web stranice. Takve informacije vas neće lično identificirati – to su statistički podaci o našim posjetiteljima i njihovom korištenju naše stranice. Ovi statistički podaci ne identifikuju nikakve lične podatke. Slično gore navedenom, možemo prikupiti informacije o vašoj općoj upotrebi Interneta korištenjem datoteke kolačića. Gdje se koriste, ovi kolačići se automatski preuzimaju na vaš računar. Ova datoteka kolačića se pohranjuje na hard disk vašeg računara, jer kolačići sadrže informacije koje se prenose na čvrsti disk vašeg računara. Oni nam pomažu da poboljšamo našu web stranicu i uslugu koju vam pružamo. Svi računari imaju mogućnost odbijanja kolačića. To se može učiniti aktiviranjem postavke na vašem pretraživaču koja vam omogućava da odbijete kolačiće. Imajte na umu da ako odaberete da odbijete kolačiće, možda nećete moći pristupiti određenim dijelovima naše web stranice.

11. Pristup informacijama

Zakon o zaštiti podataka iz 2018. daje vam pravo pristupa informacijama koje o vama posjedujemo. Ovo pravo možete ostvariti u skladu sa Zakonom. Ukoliko želite da dobijete podatke koje imamo o vama, kontaktirajte nas koristeći kontakt podatke u nastavku:

E-mail na: dataprotection@bawso.org.uk
Tel : 02920644633
Šef odjela za osiguranje kvaliteta i usklađenost,
Jedinica 4, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. Promjene ove Politike

Ovu politiku privatnosti možemo ažurirati u bilo kojem trenutku kako bismo odražavali promjene na gore navedenim web stranicama i povratnim informacijama korisnika. Molimo vas da redovno pregledate ovu politiku privatnosti kako biste bili informisani o našoj trenutnoj politici privatnosti