Dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji

Trebas li pomoc?

Zovi BESPLATNO 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

0800 7318147 E-mail: referrals@bawso.org.uk

Bawso pruža praktične i emocionalne usluge prevencije, zaštite i podrške za crne manjinske etničke (BME) i migrante žrtve nasilja u porodici, seksualnog nasilja, sakaćenja ženskih genitalija, prisilnog braka, nasilja zasnovanog na časti, modernog ropstva i trgovine ljudima.


Usluge obuhvataju 24-satnu liniju za pomoć, podršku u kriznim intervencijama, zagovaranje i savjete, pristup zakonskoj pomoći i uslugama, usluge na terenu iu zajednici, siguran smještaj u skloništima i sigurnim kućama i programe osnaživanja preživjelih za preporuke iz cijele Ujedinjenog Kraljevstva. .


Saznati više...


Hvala našim finansijerima