Dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji

Trening

Bawso Training Services pruža internu obuku za Bawso osoblje i volontere u potrazi za poboljšanim uslugama i napredovanjem u karijeri. Naša obuka je CPD akreditovana i pruža eksternu obuku osmišljenu da poveća znanje profesionalaca i praktičara u vladi, statutarnim agencijama i organizacijama trećeg sektora. Bawso obučava osoblje u policiji, vatrogasnoj i spasilačkoj službi, NHS-u, ljekarima opšte prakse, socijalnim radnicima, nastavnicima i državnim službenicima.

Bawso pruža obuku u sljedećim oblastima:

  • Zlostavljanje u porodici iz crne i minorizirane perspektive
  • Razumijevanje nasilja zasnovanog na časti
  • Razumijevanje sakaćenja ženskih genitalija
  • Razumevanje prisilnog braka
  • Razumijevanje štetnih kulturnih praksi
  • Prepoznavanje modernog ropstva i trgovine ljudima
  • Podrška žrtvama bez pribjegavanja javnim sredstvima
  • Kulturna raznolikost – implikacije i vrijednost

Obuka po meri i po meri

Vršimo obuku na zahtjev kupca. Ako ste zainteresovani da saznate više, kontaktirajte nas koristeći formu ispod.

Kontaktiraj nas