Dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji

Istraživanja i publikacije

Nalazi iz izvještaja o istraživanju prisilnog braka Bawso  

Prisilni brak pogađa preko 15,4 miliona ljudi širom svijeta, od kojih su 88% žene i djevojčice. Praksa ograničava izbor žena u životu diktira osobu za koju treba da se uda, prijatelje s kojima se druže i druge životne izbore. Prisilni brak je oblik zlostavljanja žena i djevojaka i treba ga tretirati kao zločin.  

Za rješavanje prisilnog braka i zlostavljanja zasnovanog na časti (HBA) koje se često povezuje sa brakom, potrebno je bolje razumijevanje obima prakse i faktora koji tome doprinose. Kao organizacija koja podržava žrtve i osobe koje su preživjele prisilne brakove i HBA, poduzeli smo studiju koja je imala za cilj stjecanje dubljeg razumijevanja ideologija koje doprinose prisilnom braku i HBV-u. Ova studija je sprovedena od 2022. i završena u septembru 2023. Izvještaj je pokrenula u oktobru 2023. ministar za socijalnu pravdu i šefica Whip, Jane Hutt (Vlada Velsa).  

Ključna preporuka istraživanja bila je potreba da agencije za podršku uspostave sveobuhvatan sistem podrške od kraja do kraja za preživjele, od trenutka kada je incident prijavljen do trenutka kada preživjelima više nije potrebna direktna podrška bez obzira na njihov imigracioni status.   

Za detaljne nalaze i preporuke iz izvještaja, slijedite link ovdje do cijelog izvještaja i link za sažeti izvještaj.