Dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji

Grants Team

Bawso ima tim specijalista za grantove sa ekspertizom u upravljanju i administriranju grantova iz Ujedinjenog Kraljevstva i lokalnih tijela za crne i manjinske grupe u Walesu.

Ova sposobnost je razvijena tokom posljednjih godina u pružanju grant programa Globalnog većinskog fonda koje obezbjeđuje Comic Relief.

Bawso ima duboke i dugogodišnje odnose sa crnačkim grupama i vođama zajednica širom Velsa. Odbor Bawsoa, osoblje i volonteri su iz ovih zajednica, a Bawso ima isprobane i testirane kapacitete za isporuku grantova, te za podršku i savjetovanje finansijerima grantova koji žele raditi u Walesu. Poduzima primarna istraživanja u ovoj oblasti rada.