K dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Potřebuješ pomoc?

Volání VOLNÝ, UVOLNIT 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

0800 7318147 E-mail: referrals@bawso.org.uk

Bawso poskytuje praktickou a emocionální prevenci, ochranu a podpůrné služby černošským etnickým menšinám (BME) a migrujícím obětem domácího zneužívání, sexuálního násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucených sňatků, násilí založeného na cti, moderního otroctví a obchodování s lidmi.


Služby zahrnují 24hodinovou linku pomoci, podporu krizové intervence, advokacii a poradenství, přístup k zákonné pomoci a službám, terénní a komunitní služby, bezpečné ubytování v azylových domech a bezpečných domech a programy na posílení postavení přeživších pro doporučení z celého Spojeného království .


Zjistit více...


Děkujeme našim sponzorům