Vyberte svůj jazyk

0800 7318147

Podpora etnických menšin postižených násilím a vykořisťováním

Ve společnosti Bawso jsme odhodláni poskytovat rady, služby a podporu etnickým komunitám černošských menšin a jednotlivcům ve Walesu, kteří jsou postiženi zneužíváním, násilím a vykořisťováním. Náš specializovaný tým poskytuje praktickou a emocionální podporu BME obětem domácího zneužívání, sexuálního násilí, obchodování s lidmi, mrzačení ženských pohlavních orgánů a nucených sňatků ve Walesu již více než 25 let.

Provozujeme programy, které přispívají k prevenci násilí a podporujeme více než 7 000 dospělých a dětí ročně. Poskytujeme 24hodinovou bezplatnou linku důvěry, podporu při krizové intervenci, obhajobu a poradenství, přístup k zákonné pomoci a službám, terénní a komunitní služby, bezpečné ubytování v azylových domech a bezpečných domech a programy na posílení postavení pozůstalých.

Prostřednictvím řady akcí a kampaní zvyšujeme povědomí o všech formách násilí na ženách. Pracujeme také na změně postojů mezi komunitami a pomáháme dalším poskytovatelům služeb reagovat na potřeby obětí BME.

Potřebuješ pomoc?

Jsme k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

linka bezpečí 0800 731817

E-mailem: helpline@bawso.org.uk