Přispět nyní

K dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Potřebuješ pomoc?

Volání VOLNÝ, UVOLNIT 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

0800 7318147 E-mail: info@bawso.org.uk

BAWSO podporuje lidi z prostředí černošských a etnických menšin, kteří jsou postiženi domácím násilím a jinými formami zneužívání, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucených sňatků, obchodování s lidmi a prostituce.

BAWSO v současné době provozuje 25 projektů, které každoročně ve Walesu podporují více než 6 000 lidí prostřednictvím poskytování účelově vybudovaných útočišť, bezpečných domů a rozsáhlého programu Outreach & Resettlement Program a Floating Support Programme. Poskytujeme podporu, rady a informace z našich kanceláří v Cardiffu, Merthyr Tydfil, Newportu, Swansea a Wrexhamu.


Zjistit více...


Děkujeme našim sponzorům