K dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Podmínky použití

Podmínky používání webu a soukromí

„My“ a „Naše“ níže odkazuje na „Bawso“ a kohokoli, kdo je v našem zaměstnání nebo pracuje naším jménem.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami používání a naším prohlášením o ochraně osobních údajů uvedeným níže.

Pravidla a podmínky

1. Přístup na web a obsah

Informace uvedené na této webové stránce nejsou v žádném případě pozvánkou nebo doporučením ke koupi jakýchkoli uvedených produktů nebo služeb a měli byste vyhledat vhodnou nezávislou radu.

Budeme se snažit umožnit nepřetržitý přístup k této webové stránce, ale přístup na kteroukoli z těchto webových stránek může být kdykoli pozastaven, omezen nebo ukončen.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli jiných webových stránek, na které tyto webové stránky obsahují odkazy.

2. Duševní vlastnictví

Autorská práva k obsahu těchto webových stránek, designu, textu a grafice a jejich výběru a uspořádání náleží nám nebo poskytovatelům těchto informací. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádný z těchto materiálů nesmí být reprodukován nebo redistribuován bez našeho písemného souhlasu. Můžete si však stáhnout nebo vytisknout jednu kopii pro své vlastní nekomerční offline prohlížení.

Názvy produktů a společností uvedené na této webové stránce mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

3. Vyloučení odpovědnosti

V rozsahu povoleném platnými zákony se zříkáme všech záruk a prohlášení (ať už výslovných nebo předpokládaných), pokud jde o přesnost jakýchkoli informací obsažených na této webové stránce. Nezaručujeme, že tato webová stránka bude bezchybná a nepřijímáme odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí.

Vzhledem k povaze elektronického přenosu dat přes internet a počtu uživatelů, kteří data uveřejňují na této webové stránce, můžeme mít jakoukoli odpovědnost za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nemožnosti přístupu na tuto webovou stránku nebo z jakéhokoli použití těchto webových stránek nebo spoléhání se na data přenášená prostřednictvím těchto webových stránek je v maximální míře povolené zákonem vyloučeno. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, výnosy, dobré jméno, příležitost, obchod, předpokládané úspory nebo jiné nepřímé nebo následné ztráty jakéhokoli druhu ve smlouvě, deliktech (včetně nedbalosti) nebo jinak vyplývající z používání této webové stránky, kromě případů, kdy takovou odpovědnost nelze vyloučit ze zákona.

Nedáváme žádnou záruku, že tato webová stránka neobsahuje viry nebo cokoli jiného, co může mít škodlivý vliv na jakoukoli technologii.

Všechny dostupné odkazy jsou poskytovány našim uživatelům pro pohodlí. Nemáme kontrolu, neneseme žádnou odpovědnost a nečiníme žádná prohlášení ohledně přesnosti nebo jakéhokoli jiného aspektu obsahu/informací nalezených nebo použitých při návštěvě jakékoli webové stránky třetí strany. Poskytnutí odkazu na webové stránky třetí strany by nemělo být považováno za výslovné nebo předpokládané schválení jakéhokoli obsahu/informací, produktů/služeb, které mohou být vám nebo prostřednictvím třetí strany dostupné.

5. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s anglickým a velšským právem. Jakékoli spory budou podléhat výlučné jurisdikci anglických a velšských soudů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky společnosti Bawso na adrese www.bawso.org.uk Soukromí osobních údajů bereme vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů pokrývají shromažďování, zpracování a jiné použití osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018, za tímto účelem je správcem údajů společnost Bawso. Používáním tohoto webu souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů a jejich uplatňováním na vás. Za tímto účelem jsme registrováni u Úřadu pro informace.

6. Informace, které shromažďujeme

Na našich výše uvedených webových stránkách budeme shromažďovat osobní údaje pouze v případě, že nám je poskytnete přímo vy jako uživatel, a tudíž jste je poskytli s vaším souhlasem. Používáme také analytické a statistické nástroje, které monitorují podrobnosti o vašich návštěvách na našich webových stránkách a zdroje, ke kterým máte přístup, včetně, ale nejen, údajů o provozu, údajů o poloze, weblogů a dalších komunikačních údajů (ale tyto údaje vás osobně neidentifikují). ).

Vaše platební údaje (např. údaje o kreditní kartě) poskytnuté v případě, že přispějete prostřednictvím našich webových stránek, neobdržíme ani neuložíme. Tyto informace jsou zpracovávány bezpečně a soukromě zpracovateli plateb třetích stran, které používáme. K těmto informacím nebudeme mít kdykoli přístup. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi zpracovateli plateb, ale pouze za účelem provedení příslušné platební transakce. Takoví zpracovatelé plateb mají zakázáno používat vaše osobní údaje, s výjimkou poskytování těchto nezbytných platebních služeb pro nás, a jsou povinni zachovávat důvěrnost vašich osobních údajů a platebních údajů.

7. Používání, ukládání a sdělování vašich informací

Tyto osobní údaje můžeme uchovávat a zpracovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2018, ale nebudeme je převádět, sdílet, prodávat, pronajímat ani pronajímat třetím stranám.

Informace, které shromažďujeme a uchováváme o vás, se primárně používají k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby. Kromě toho můžeme tyto informace použít pro účely, včetně následujících:

Abychom vám poskytli požadované informace týkající se našich služeb. Poskytování informací o dalších službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, pokud jste souhlasili s přijímáním takových informací;

Abychom splnili naše případné smluvní závazky vůči vám;

abychom vás informovali o jakýchkoli změnách na našich webových stránkách, jako jsou vylepšení nebo změny služeb/produktů, které mohou ovlivnit naši službu;

Pomáhat chránit před podvody a minimalizovat rizika.

Upozorňujeme, že nesdělujeme informace o identifikovatelných jednotlivcích našim třetím stranám, ale příležitostně jim můžeme poskytnout souhrnné statistické informace o našich návštěvnících.

V rámci služeb, které vám nabízíme, například prostřednictvím našich webových stránek, mohou být informace, které nám poskytnete, přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), nikoli však v nich uloženy, protože k poskytování služeb využíváme hostitele vzdálených serverů webových stránek. webové stránky a některé aspekty naší služby, které mohou být umístěny mimo EHP, nebo používat servery se sídlem mimo EHP – to je obecně povaha dat uložených v „Cloudu“. K přenosu vašich osobních údajů může dojít, pokud se některý z našich serverů nachází v zemi mimo EHP nebo se jeden z našich poskytovatelů služeb nachází v zemi mimo EHP. Pokud tímto způsobem přenášíme nebo uchováváme vaše osobní údaje mimo EHP, podnikneme kroky s cílem zajistit, aby vaše práva na soukromí byla i nadále chráněna, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 (2018). ). Pokud používáte naši službu, když jste mimo EHP, vaše osobní údaje mohou být přeneseny mimo EHP, abychom vám mohli poskytovat tyto služby.

Bez vašeho explicitního souhlasu nevyužíváme nebo neprozrazuje citlivé osobní údaje jako je rasa, náboženství nebo politická orientace.

V opačném případě budeme zpracovávat, zveřejňovat nebo sdílet vaše osobní údaje pouze tehdy, bude-li to vyžadováno zákonem nebo v dobré víře, že takové jednání je nezbytné pro splnění zákonných požadavků nebo právního procesu, který nám nebo webu poskytujeme.

Máte právo odmítnout naše zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely tím, že nás kontaktujete na adrese info@bawso.org.uk

8. Bezpečnost

Přenos informací přes internet nebo e-mail není zcela bezpečný. Přestože uděláme maximum pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost údajů, když je přenášíte na naše stránky; jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše osobní údaje, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Tam, kde jsme vám dali (nebo kde jste si zvolili) heslo, abyste měli přístup k určitým částem našich stránek, jste odpovědní za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Měli byste si vybrat heslo, které není snadné pro někoho uhodnout.

Na našich výše uvedených webových stránkách můžete najít odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky by měly mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které byste si měli zkontrolovat. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich webové stránky nebo zásady, protože nad nimi nemáme žádnou kontrolu.

10. Soubory cookie

Příležitostně můžeme shromažďovat informace o vašem počítači pro naše služby a poskytovat statistické informace o používání našich webových stránek našim inzerentům. Tyto informace vás osobně neidentifikují – jde o statistické údaje o našich návštěvnících a jejich používání našich stránek. Tyto statistické údaje neidentifikují žádné osobní údaje. Podobně jako výše uvedené můžeme shromažďovat informace o vašem obecném používání internetu pomocí souboru cookie. Pokud jsou tyto soubory cookie použity, stahují se do vašeho počítače automaticky. Tento soubor cookie je uložen na pevném disku vašeho počítače, protože soubory cookie obsahují informace, které se přenášejí na pevný disk vašeho počítače. Pomáhají nám zlepšovat naše webové stránky a služby, které vám poskytujeme. Všechny počítače mají možnost cookies odmítnout. To lze provést aktivací nastavení ve vašem prohlížeči, které vám umožní odmítnout soubory cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete odmítnout soubory cookie, může se stát, že nebudete mít přístup k určitým částem našich webových stránek.

11. Přístup k informacím

Zákon o ochraně osobních údajů z roku 2018 vám dává právo na přístup k informacím, které o vás máme. Toto právo můžete uplatnit v souladu se zák. Pokud si přejete dostávat podrobnosti, které o vás uchováváme, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

E-mail na adresu: dataprotection@bawso.org.uk
Tel : 02920644633
vedoucí oddělení pro zajištění kvality a dodržování předpisů,
Jednotka 4, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. Změny těchto Zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat, aby odrážely změny na výše uvedených webových stránkách a zpětnou vazbu od zákazníků. Pravidelně prosím kontrolujte tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o našich aktuálních zásadách ochrany osobních údajů