K dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Wales pro Afriku

Zvyšování povědomí v mezinárodním měřítku

Je smutnou skutečností, že černé a menšinové ženy zažívají nerovnost ve všech aspektech svého každodenního života, stejně jako v průběhu historie. Genderově podmíněné násilí a obchodování s lidmi převládají v nerozvinutých oblastech, kde mají ženy horší přístup ke vzdělání, odborné přípravě a udržitelnému živobytí.

Bawso provozuje projekt „Wales v Africe“ financovaný velšskou vládou prostřednictvím Waleského centra pro dobrovolné služby s partnerem v Keni, Agenturou pro rozvoj křesťanských partnerů, s cílem vytvořit v komunitě povědomí o násilí páchaném na ženách a dívkách, zejména na mladých dívkách. kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku násilí ze strany rodinných příslušníků a komunity.

Tato práce je spojena s aktivitami v komunitách po celém Walesu s cílem zvýšit povědomí o násilí na ženách, domácím zneužívání a sexuálním násilí. Interaktivní sezení pomáhají informovat mladé lidi o všech formách násilí na ženách a dívkách a podporují zdravé vztahy.

Pro více informací o tomto projektu nám prosím napište: info@bawso.org.uk