Në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

Ekipi i Granteve

Bawso ka një ekip grantesh specialistësh me ekspertizë në menaxhimin dhe administrimin e granteve nga Britania e Madhe dhe organet lokale për grupet e zeza dhe të minorizuara në Uells.

Kjo aftësi është zhvilluar gjatë viteve të fundit në ofrimin e programeve të granteve të Fondit Global Majority të ofruara nga Comic Relief.

Bawso ka marrëdhënie të thella dhe të gjata me grupet zezake dhe udhëheqësit e komunitetit në të gjithë Uellsin. Bordi Bawso, stafi dhe vullnetarët janë nga këto komunitete dhe Bawso ka një kapacitet të provuar dhe të testuar për të dhënë grante dhe për të mbështetur dhe këshilluar financuesit e granteve që dëshirojnë të operojnë në Uells. Ajo është duke ndërmarrë kërkime parësore në këtë fushë të punës.