На разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Екип за безвъзмездни средства

Bawso разполага със специализиран екип за безвъзмездни средства с опит в управлението и администрирането на безвъзмездни средства от Обединеното кралство и местни органи за чернокожи и малцинствени групи в Уелс.

Тази възможност е разработена през последните години при предоставянето на програмите за безвъзмездни средства на Глобалния фонд за мнозинство, предоставени от Comic Relief.

Bawso има дълбоки и дългогодишни връзки с черни групи и лидери на общността в Уелс. Бордът на Bawso, служителите и доброволците са от тези общности и Bawso има изпитан и тестван капацитет да предоставя безвъзмездни средства и да подкрепя и съветва донорите, които желаят да работят в Уелс. Предприема първични изследвания в тази област на работа.