Në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

Rritja e ndërgjegjësimit në komunitet

Bawso ofron sesione ndërgjegjësimi në komunitetet e zeza dhe të minorizuara mbi praktikat e dëmshme kulturore dhe tradicionale.

Këtu marrin pjesë gra dhe vajza, burra dhe djem, dhe flasin për ndikimin dhe padrejtësinë e praktikave të tilla si gjymtimi i organeve gjenitale femërore, dhuna e bazuar në nder, abuzimi në familje dhe të gjitha format e brutalitetit.

Seancat janë krijuar për t'i pajisur komunitetet me njohuritë dhe informacionin që u nevojitet për të sfiduar praktikat e dëmshme dhe për të ndryshuar qëndrimet që lejojnë abuzimin të vazhdojë dhe të mos raportohet.

Perfshihesh

Për t'u përfshirë në punën tonë parandaluese, ju lutemi na dërgoni email info@bawso.org.uk