Dhuroni Tani

Në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

Keni nevojë për ndihmë?

Thirrni FALAS 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

0800 7318147 Email: info@bawso.org.uk

BAWSO mbështet njerëzit me prejardhje të zezë dhe të pakicave etnike të cilët janë të prekur nga abuzimi në familje dhe forma të tjera të abuzimit, duke përfshirë gjymtimin gjenital femëror, martesat e detyruara, trafikimin e qenieve njerëzore dhe prostitucionin.

BAWSO aktualisht drejton 25 projekte që mbështesin mbi 6,000 njerëz çdo vit në Uells përmes ofrimit të strehimoreve të ndërtuara për qëllime, shtëpive të sigurta dhe një Programi të gjerë të shtrirjes dhe zhvendosjes dhe programit të mbështetjes lundruese. Ne ofrojmë mbështetje, këshilla dhe informacion nga zyrat tona në Cardiff, Merthyr Tydfil, Newport, Swansea dhe Wrexham.


Zbulo me shume...


Faleminderit financuesve tanë