Në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

Keni nevojë për ndihmë?

Thirrni FALAS 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

0800 7318147 Email: referrals@bawso.org.uk

Bawso ofron parandalim, mbrojtje dhe shërbime mbështetëse praktike dhe emocionale për viktimat etnike të pakicës zezake (BME) dhe migrantët e Abuzimit në Familje, Dhunës Seksuale, Gjymtimit gjenital të Femrave, Martesave të Detyrueshme, Dhunës me bazë Nderi, Skllavërisë Moderne dhe Trafikimit të Njerëzve.


Shërbimet përfshijnë një linjë të ndihmës 24-orëshe, mbështetje për ndërhyrjen në krizë, advokim dhe këshillim, akses në ndihmën dhe shërbimet ligjore, shërbime në terren dhe në bazë të komunitetit, strehim të sigurt në refugjatë dhe shtëpi të sigurta dhe programe fuqizimi të të mbijetuarve për referime nga e gjithë MB. .


Zbulo me shume...


Faleminderit financuesve tanë