Në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

Raportet Vjetore

Raporti Vjetor 2022

Bawso-Annual Report 2018-2019 Image

Raporti Vjetor 2019

Bawso-Annual Report 2021 Image

Raporti Vjetor 2021

Bawso Annual Report 2020 Image

Raporti Vjetor 2020