Në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

Trajnimi

Shërbimet e Trajnimit Bawso ofrojnë trajnime të brendshme për stafin dhe vullnetarët e Bawso në ndjekjen e shërbimeve të përmirësuara dhe përparimin në karrierë. Trajnimi ynë është i akredituar nga CPD dhe ofron trajnime të jashtme të dizajnuara për të rritur njohuritë e profesionistëve dhe praktikuesve në qeveri, agjencitë ligjore dhe në organizatat e sektorit të tretë. Bawso trajnon stafin në Polici, Zjarrfikës dhe Shpëtim, stafin e NHS, mjekët e përgjithshëm, punonjësit socialë, mësuesit dhe nëpunësit civilë.

Bawso ofron trajnime në fushat e mëposhtme:

  • Abuzimi në familje nga një perspektivë e zezë dhe e pakicuar
  • Kuptimi i dhunës së bazuar në nder
  • Kuptimi i gjymtimit gjenital femëror
  • Kuptimi i martesës së detyruar
  • Kuptimi i praktikave të dëmshme kulturore
  • Identifikimi i skllavërisë moderne dhe trafikimit të qenieve njerëzore
  • Mbështetja e viktimave pa përdorur fondet publike
  • Diversiteti kulturor – implikimet dhe vlera

Trajnim i porositur dhe i përshtatur

Ne ofrojmë trajnime sipas kërkesës së klientit. Nëse jeni të interesuar të mësoni më shumë, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur formularin e mëposhtëm.

Na kontaktoni