Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Tîm Grantiau

Mae gan Bawso dîm grantiau arbenigol sy'n arbenigo mewn rheoli a gweinyddu grantiau gan gyrff y DU a lleol i grwpiau du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru.

Mae'r gallu hwn wedi'i ddatblygu dros y blynyddoedd diwethaf wrth ddarparu rhaglenni grant y Gronfa Mwyafrif Byd-eang a ddarperir gan Comic Relief.

Mae gan Bawso gysylltiadau dwfn a hirsefydlog gyda grwpiau du ac arweinwyr cymunedol ledled Cymru. Mae Bwrdd Bawso, staff, a gwirfoddolwyr yn dod o’r cymunedau hyn, ac mae gan Bawso allu profedig i ddarparu grantiau, ac i gefnogi a chynghori cyllidwyr grant sy’n dymuno gweithredu yng Nghymru. Mae'n cynnal ymchwil sylfaenol yn y maes gwaith hwn.