Làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Nhóm tài trợ

Bawso có một nhóm tài trợ chuyên nghiệp có chuyên môn trong việc quản lý và điều hành các khoản tài trợ từ các cơ quan của Vương quốc Anh và địa phương cho các nhóm người da đen và trẻ vị thành niên ở Wales.

Khả năng này đã được phát triển trong những năm gần đây trong việc cung cấp các chương trình tài trợ của Quỹ Đa số Toàn cầu do Comic Relief cung cấp.

Bawso có quan hệ lâu dài và sâu sắc với các nhóm da đen và các nhà lãnh đạo cộng đồng trên khắp xứ Wales. Hội đồng quản trị, nhân viên và tình nguyện viên của Bawso đến từ các cộng đồng này, và Bawso có năng lực đã được thử nghiệm và thử nghiệm để cung cấp các khoản tài trợ cũng như hỗ trợ và tư vấn cho các nhà tài trợ muốn hoạt động ở Wales. Nó đang tiến hành nghiên cứu chính trong lĩnh vực công việc này.