K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Grantový tím

Bawso má špecializovaný grantový tím s odbornými znalosťami v oblasti riadenia a spravovania grantov od britských a miestnych orgánov čiernym a menšinovým skupinám vo Walese.

Táto schopnosť bola vyvinutá v posledných rokoch pri poskytovaní grantových programov Globálneho väčšinového fondu, ktoré poskytuje Comic Relief.

Bawso má hlboké a dlhodobé vzťahy s černošskými skupinami a vodcami komunít po celom Walese. Rada Bawso, zamestnanci a dobrovoľníci pochádzajú z týchto komunít a Bawso má osvedčenú a overenú kapacitu na poskytovanie grantov a na podporu a poradenstvo poskytovateľom grantov, ktorí chcú pôsobiť vo Walese. V tejto oblasti vykonáva primárny výskum.