Në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

Uellsi për Afrikën

Rritja e ndërgjegjësimit ndërkombëtar

Është një fakt i trishtuar që gratë e zeza dhe të minorizuara përjetojnë pabarazi në të gjitha aspektet e jetës së tyre të përditshme, siç kanë përjetuar gjatë historisë. Dhuna me bazë gjinore dhe trafikimi i qenieve njerëzore janë të përhapura në zonat e pazhvilluara ku gratë kanë më pak akses në arsim, trajnim dhe mjete jetese të qëndrueshme.

Bawso drejton një projekt "Uellsi në Afrikë" të financuar nga qeveria e Uellsit përmes Qendrës së Uellsit për Shërbime Vullnetare, me një partner në Kenia, Agjencinë e Zhvillimit të Partnerëve të Krishterë, për të krijuar ndërgjegjësim në komunitet për dhunën ndaj grave dhe vajzave, veçanërisht vajzave të reja. të cilët janë në rrezik të shtuar të dhunës nga anëtarët e familjes dhe komuniteti.

Kjo punë lidhet me aktivitetet në komunitetet anembanë Uellsit për të rritur ndërgjegjësimin për dhunën ndaj grave, abuzimin në familje dhe dhunën seksuale. Seancat interaktive ndihmojnë në informimin e të rinjve për të gjitha format e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe promovojnë marrëdhënie të shëndetshme.

Për më shumë informacion mbi këtë projekt, ju lutemi na dërgoni email: info@bawso.org.uk