Ziedojiet tūlīt

Pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā

Vai tev vajag palīdzību?

Zvaniet BEZMAKSAS 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā

0800 7318147 E-pasts: info@bawso.org.uk

BAWSO atbalsta cilvēkus no melnādainajām un etniskajām minoritātēm, kurus skārusi vardarbība ģimenē un citi vardarbības veidi, tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošana, piespiedu laulības, cilvēku tirdzniecība un prostitūcija.

Pašlaik BAWSO vada 25 projektus, ar kuriem katru gadu Velsā atbalsta vairāk nekā 6000 cilvēku, nodrošinot mērķtiecīgi būvētus patvērumus, drošas mājas, kā arī plašu atbalsta un pārvietošanas programmu un peldošo atbalsta programmu. Mēs sniedzam atbalstu, padomus un informāciju no mūsu birojiem Kārdifā, Mertirā, Ņūportā, Svonsī un Vreksemā.


Uzzināt vairāk...


Paldies mūsu finansētājiem