Dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

Trebaš li pomoć?

Poziv BESPLATNO 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

0800 7318147 E-pošta: referrals@bawso.org.uk

Bawso pruža praktičnu i emocionalnu prevenciju, zaštitu i usluge podrške crnačkoj etničkoj manjini (BME) i migrantima žrtvama obiteljskog zlostavljanja, seksualnog nasilja, sakaćenja ženskih genitalija, prisilnog braka, nasilja temeljenog na časti, modernog ropstva i trgovine ljudima.


Usluge obuhvaćaju 24-satnu telefonsku liniju za pomoć, podršku u kriznim situacijama, zagovaranje i savjetovanje, pristup zakonskoj pomoći i uslugama, terenske usluge i usluge u zajednici, siguran smještaj u skloništima i sigurnim kućama te programe osnaživanja preživjelih za preporuke iz cijelog UK-a .


Saznaj više...


Hvala našim financijerima