ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?

โทร ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

0800 7318147 อีเมล: Referrals@bawso.org.uk

Bawso ให้บริการป้องกัน คุ้มครอง และสนับสนุนทั้งในทางปฏิบัติและทางอารมณ์แก่กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยผิวดำ (BME) และผู้อพยพที่ตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ การตัดอวัยวะเพศหญิง การบังคับแต่งงาน ความรุนแรงตามเกียรติยศ การค้าทาสสมัยใหม่ และการค้ามนุษย์


บริการต่างๆ ประกอบด้วยสายด่วนช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง การสนับสนุนการแทรกแซงในภาวะวิกฤติ การสนับสนุนและคำแนะนำ การเข้าถึงความช่วยเหลือและบริการตามกฎหมาย การเข้าถึงและบริการตามชุมชน ที่พักที่ปลอดภัยในศูนย์ลี้ภัยและบ้านพักปลอดภัย และโครงการเสริมศักยภาพของผู้รอดชีวิตสำหรับการส่งต่อจากทั่วสหราชอาณาจักร .


หาข้อมูลเพิ่มเติม...


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนของเรา