На разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Имаш ли нужда от помощ?

Повикване БЕЗПЛАТНО 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

0800 7318147 Имейл: referrals@bawso.org.uk

Bawso предоставя практическа и емоционална превенция, защита и услуги за подкрепа на чернокожи етнически малцинства (BME) и мигранти, жертви на домашно насилие, сексуално насилие, генитално осакатяване на жени, принудителен брак, насилие, основано на честта, модерно робство и трафик на хора.


Услугите включват 24-часова телефонна линия за помощ, подкрепа при кризисна интервенция, застъпничество и съвети, достъп до законова помощ и услуги, аутрич и услуги в общността, безопасно настаняване в убежища и сигурни домове и програми за овластяване на оцелели за препоръки от цялото Обединено кралство .


Открийте повече...


Благодарим на нашите спонсори