Prispej teraz

K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Potrebuješ pomoc?

Zavolajte ZADARMO 24 hodín denne, 7 dní v týždni

0800 7318147 E-mail: info@bawso.org.uk

BAWSO podporuje ľudí z prostredia čiernej a etnickej menšiny, ktorí sú postihnutí domácim násilím a inými formami zneužívania, vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútených manželstiev, obchodovania s ľuďmi a prostitúcie.

BAWSO v súčasnosti prevádzkuje 25 projektov, ktoré každoročne podporujú viac ako 6 000 ľudí vo Walese prostredníctvom poskytovania účelovo vybudovaných útočisk, bezpečných domov a rozsiahleho programu pre presídľovanie a presídľovanie a plávajúceho programu podpory. Poskytujeme podporu, rady a informácie z našich kancelárií v Cardiffe, Merthyr Tydfil, Newport, Swansea a Wrexham.


Zistiť viac...


Ďakujeme našim donorom