K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Potrebuješ pomoc?

Zavolajte ZADARMO 24 hodín denne, 7 dní v týždni

0800 7318147 E-mail: referrals@bawso.org.uk

Bawso poskytuje praktickú a emocionálnu prevenciu, ochranu a podporné služby černošským etnickým menšinám (BME) a migrujúcim obetiam domáceho zneužívania, sexuálneho násilia, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútených manželstiev, násilia založeného na cti, moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi.


Služby zahŕňajú 24-hodinovú linku pomoci, podporu pri krízovej intervencii, obhajobu a poradenstvo, prístup k zákonnej pomoci a službám, terénne a komunitné služby, bezpečné ubytovanie v ženských domoch a bezpečných domoch a programy na posilnenie postavenia pozostalých pre odporúčanie z celého Spojeného kráľovstva .


Zistiť viac...


Ďakujeme našim donorom