Làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Bạn cần giúp đỡ?

Cuộc gọi TỰ DO 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

0800 7318147 Email: reference@bawso.org.uk

Bawso cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ thiết thực và tinh thần cho người dân tộc thiểu số da đen (BME) và nạn nhân di cư của Lạm dụng gia đình, Bạo lực tình dục, Cắt xén bộ phận sinh dục nữ, Hôn nhân cưỡng bức, Bạo lực vì danh dự, Nô lệ hiện đại và Buôn người.


Các dịch vụ bao gồm Đường dây trợ giúp 24 giờ, hỗ trợ can thiệp khủng hoảng, vận động và tư vấn, tiếp cận các dịch vụ và trợ giúp theo luật định, các dịch vụ tiếp cận và dựa vào cộng đồng, chỗ ở an toàn tại nơi trú ẩn và nhà an toàn, cũng như các chương trình trao quyền cho người sống sót để được giới thiệu từ khắp Vương quốc Anh .


Tìm hiểu thêm...


Cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi