Quyên góp ngay bây giờ

Làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Bạn cần giúp đỡ?

Cuộc gọi TỰ DO 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

0800 7318147 Email: info@bawso.org.uk

BAWSO hỗ trợ những người gốc Da đen và Dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi lạm dụng gia đình và các hình thức lạm dụng khác, bao gồm Cắt bộ phận sinh dục nữ, Hôn nhân cưỡng bức, Buôn người & Mại dâm.

BAWSO hiện đang điều hành 25 dự án hỗ trợ hơn 6.000 người mỗi năm ở Wales thông qua việc cung cấp các khu trú ẩn được xây dựng có mục đích, những ngôi nhà an toàn, và một Chương trình Tiếp cận & Tái định cư mở rộng và Chương trình Hỗ trợ Nổi. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ, tư vấn và thông tin từ các văn phòng của chúng tôi tại Cardiff, Merthyr Tydfil, Newport, Swansea và Wrexham.


Tìm hiểu thêm...


Cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi