Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Bawso yn ymweld ag amgueddfa Llanberis yng Ngogledd Cymru ar 12 Ebrill 2024 

Mae defnyddwyr gwasanaeth Bawso yng Ngogledd Cymru yn edrych ymlaen at ymweliad unwaith mewn oes ag Amgueddfa Lechi Genedlaethol Gwynedd i ddysgu am y diwydiant llechi Cymreig. Mae’n daith gyffrous i bob un ohonom gael mynd i’r awyr agored a mwynhau tywydd y gwanwyn ond hefyd i ddysgu am bwysigrwydd y diwydiant llechi a’i gyfraniad i economi a bywyd cymdeithasol Cymru.  

Mae’r ymweliad hwn yn rhan o brosiect adrodd straeon llafar BME Bawso a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol sy’n bartneriaeth rhwng Bawso, Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans (GEECS) ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. ACNMW). Os ydych wedi ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Llanberis, rhannwch eich profiad a’ch straeon gyda ni drwy e-bost: publicity.event@bawso.org.uk. Sgwrsiwch gyda ni ar gyfryngau cymdeithasol a dewch yn ôl yma i ddal i fyny ar ein hymweliad. 

Rhannu: