Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Cefnogwch Ni

Rhoddwch

Cefnogwch Bawso trwy roddion misol ac anrhegion unwaith ac am byth.

Bydd eich rhoddion yn gwneud gwahaniaeth enfawr ac yn ein galluogi i eiriol dros a darparu gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr cam-drin, trais ac ecsbloetio du a lleiafrifol yng Nghymru. P’un a ydych yn sefydlu rhodd fisol neu rodd untro, eich rhodd – ni waeth faint fydd yn newid bywydau menywod sy’n wynebu cam-drin a chamfanteisio ledled Cymru. Bydd yn helpu i ddarparu man diogel a lloches i fenywod a chymorth wedi'i deilwra i anghenion unigol.

Os hoffech wneud cyfraniad gydag arian parod, siec neu drosglwyddiad banc, cysylltwch ag un o'n tîm ar 02920 644 633 neu e-bost info@bawso.org.uk. Diolch.

Become a member of Bawso

Bawso Annual Membership runs from 1st of January to 31st of December each year, If you join mid year we pro rata the fee.

Benefits for all members:

 • Discount on Bawso Training courses
 • Access to Violence Against Women raising awareness sessions
 • Email alerts of our Jobs, News, Events and Training
 • Access to volunteers / volunteering
 • Participation in fundraising initiatives
 • Violence Against women Campaigns

Extra benefits for individuals supporters:

 • Access to capacity training
 • Facilitating workshops and speaking at events
 • Voting rights at our AGM

Extra benefits for organisations:

 • Free promotion of your job vacancies

Following a review of our membership scheme in 2018, Bawso now offer the following category of Memberships:

Timeframe

Bawso Membership can generally be approved within 5 working days providing you meet our membership criteria and supply all the information requested in this form. More complex applications may be subject to approval by the Bawso Board of Directors, which can take up to 3 months (depending on meeting cycle). If your application is referred to the Trustee Board we will let you know.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

We take the privacy and security of individuals and their personal information very seriously and take every reasonable measure and precaution to protect and secure the personal data that we process. We have robust information security policies and procedures in place to protect personal information from unauthorised access, alteration and disclosure. Bawso has a dedicated representative who can be approached for any questions, comments and requests regarding Data Protection info@bawso.org.uk.

Gwirfoddolwr

Mae gan Bawso raglen wirfoddoli sefydledig sy’n darparu hyfforddiant a chymorth i fenywod a merched o gymunedau du a lleiafrifol benywaidd yng Nghymru, sy’n dymuno cefnogi gweithgareddau Bawso.

Mae gwirfoddolwyr yn gweithio ym mhob rhan o Bawso, o gefnogi gwasanaethau oedolion a gofal plant i wasanaethau canolog a gweinyddiaeth, ac ym mhob rhan o Gymru.

Mae rolau gwirfoddolwyr yn seiliedig ar ddiddordebau a galluoedd pob gwirfoddolwr.

Mae gwirfoddolwyr Bawso yn ennill sgiliau a phrofiad sy'n cyfrannu'n sylweddol at sicrhau cyflogaeth ddilynol yn y gymuned. Mae rhai gwirfoddolwyr Bawso yn mynd ymlaen i dderbyn hyfforddiant proffesiynol ac ymuno â thîm staff Bawso.

Codi arian i Bawso

Byddwn yn eich helpu i godi arian ar gyfer Bawso trwy gynnal eich digwyddiad eich hun o gymryd rhan mewn digwyddiadau a gynhelir gan Bawso. Ffoniwch ni a byddwn yn rhoi cyngor ac yn darparu deunyddiau.

Dod yn Gyfaill i Bawso

Mae Cyfeillion Bawso yn gasgliad llac o arbenigwyr sydd wedi ymddeol ac yn gweithio sy’n cefnogi Bawso ac yn darparu gwasanaethau ymgynghori pro-bono mewn nifer o feysydd gan gynnwys datblygu polisi, blaengynllunio, marchnata, cyhoeddusrwydd, ceisiadau grant, cyflwyniadau gwasanaethau a gomisiynir, tai, eiddo, a chyngor cyfreithiol. .

Mae Cyfeillion Bawso yn ymateb i geisiadau gan y ACEO a'r Bwrdd. Mae arbenigwyr Cyfeillion unigol Bawso yn darparu cyngor a gwasanaethau yn uniongyrchol. Nid oes ganddo statws ffurfiol ac nid yw'n chwarae unrhyw ran yn y gwaith o lywodraethu na rheoli Bawso.

Os hoffech gefnogi Bawso fel hyn, cysylltwch â Bawso a rhannu eich maes arbenigedd.

Mwy o ffyrdd y gallwch chi gefnogi Bawso a gwneud gwahaniaeth

Am fwy o wybodaeth ebostiwch info@bawso.org.uk

Gadewch anrheg yn eich ewyllys

 • Drwy gofio Bawso yn eich ewyllys byddwch yn gwneud datganiad amhrisiadwy o gefnogaeth i'r rhai sydd mor angen eich help. I Bawso mae derbyn cefnogaeth o'r fath bob amser yn cynyddu morâl ac yn rhoi'r cyfle i fynd gymaint ymhellach â hynny i gefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth. Gofynnwch i'ch Cyfreithiwr sut i adael anrheg neu cysylltwch â ni am gyngor.

 

Rhowch er cof

 • Nid oes dim yn fwy priodol na chefnogi Bawso er cof am rywun agos atoch yr ydych wedi ei golli. Mae gwneud hynny yn rhoi ystyr ac yn anrhydeddu eu bywydau pan ddaw i ben.