Cyfrannwch Nawr

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Codi Ymwybyddiaeth yn y Gymuned

Mae Bawso yn cyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth mewn cymunedau du a lleiafrifol ar arferion diwylliannol a thraddodiadol niweidiol.

Mynychir y rhain gan fenywod a merched, dynion a bechgyn, ac maent yn sôn am effaith ac anghyfiawnder arferion fel anffurfio organau cenhedlu benywod, trais ar sail anrhydedd, cam-drin domestig, a phob math o greulondeb.

Mae sesiynau wedi'u cynllunio i roi'r wybodaeth a'r wybodaeth sydd eu hangen ar gymunedau i herio arferion niweidiol ac i newid agweddau sy'n caniatáu i gam-drin barhau a mynd heb ei adrodd.

Cymerwch ran

I gymryd rhan yn ein gwaith atal, anfonwch e-bost atom info@bawso.org.uk