ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე

Წლიური ანგარიშები

2022 წლის წლიური ანგარიში

Bawso-Annual Report 2018-2019 Image

2019 წლის წლიური ანგარიში

Bawso-Annual Report 2021 Image

2021 წლის წლიური ანგარიში

Bawso Annual Report 2020 Image

2020 წლის წლიური ანგარიში