K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Wales pre Afriku

Zvyšovanie povedomia na medzinárodnej úrovni

Je smutnou skutočnosťou, že čierne a menšinové ženy pociťujú nerovnosť vo všetkých aspektoch svojho každodenného života, ako aj v priebehu histórie. Rodovo podmienené násilie a obchodovanie s ľuďmi prevládajú v zaostalých oblastiach, kde majú ženy horší prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a udržateľnému živobytiu.

Bawso vedie projekt „Wales v Afrike“ financovaný waleskou vládou prostredníctvom Waleského centra pre dobrovoľnícke služby s partnerom v Keni, Agentúrou pre rozvoj kresťanských partnerov, s cieľom vytvoriť v komunite povedomie o násilí páchanom na ženách a dievčatách, najmä na mladých dievčatách. ktorí sú vystavení zvýšenému riziku násilia zo strany rodinných príslušníkov a komunity.

Táto práca je spojená s aktivitami v komunitách vo Walese s cieľom zvýšiť povedomie o násilí páchanom na ženách, domácom zneužívaní a sexuálnom násilí. Interaktívne stretnutia pomáhajú informovať mladých ľudí o všetkých formách násilia páchaného na ženách a dievčatách a podporujú zdravé vzťahy.

Pre viac informácií o tomto projekte nám pošlite e-mail: info@bawso.org.uk