На разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Уелс за Африка

Повишаване на осведомеността в международен план

Тъжен факт е, че чернокожите и малцинствените жени изпитват неравенство във всички аспекти на ежедневния си живот, както се е случвало през цялата история. Насилието, основано на пола, и трафикът на хора преобладават в слабо развитите райони, където жените имат по-малък достъп до образование, обучение и устойчиви средства за препитание.

Bawso ръководи проект „Уелс в Африка“, финансиран от правителството на Уелс чрез Уелския център за доброволчески услуги, с партньор в Кения, Агенцията за развитие на християнските партньори, за повишаване на осведомеността в общността относно насилието срещу жени и момичета, особено млади момичета които са изложени на повишен риск от насилие от членове на семейството и общността.

Тази работа е свързана с дейности в общности в Уелс за повишаване на осведомеността относно насилието срещу жени, домашното насилие и сексуалното насилие. Интерактивните сесии помагат да се информират младите хора за всички форми на насилие срещу жени и момичета и насърчават здрави взаимоотношения.

За повече информация относно този проект, моля, изпратете ни имейл: info@bawso.org.uk