ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ

ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਵੇਲਜ਼

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਬਾਵਸੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਵੇਲਜ਼ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਲਜ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: info@bawso.org.uk