Доступан 24 сата дневно, 7 дана у недељи

Велс за Африку

Подизање свести на међународном нивоу

Тужна је чињеница да црне и миноризоване жене доживљавају неједнакост у свим аспектима свог свакодневног живота, као и кроз историју. Родно засновано насиље и трговина људима преовлађују у неразвијеним подручјима у којима жене имају мањи приступ образовању, обуци и одрживим средствима за живот.

Бавсо води пројекат „Велс у Африци“ који финансира Влада Велса преко Велс центра за волонтерске услуге, са партнером у Кенији, Агенцијом за развој хришћанских партнера, како би се створила свест у заједници о насиљу над женама и девојчицама, посебно младим девојкама који су под повећаним ризиком од насиља од стране чланова породице и заједнице.

Овај рад је повезан са активностима у заједницама широм Велса на подизању свести о насиљу над женама, породичном злостављању и сексуалном насиљу. Интерактивне сесије помажу да се млади информишу о свим облицима насиља над женама и девојкама и промовишу здраве односе.

За више информација о овом пројекту, пошаљите нам е-пошту: инфо@бавсо.орг.ук