Pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā

Izpratnes paaugstināšana sabiedrībā

Bawso nodrošina izpratnes veidošanas sesijas melnādainās un minoritāšu kopienās par kaitīgām kultūras un tradicionālām praksēm.

Tajās piedalās sievietes un meitenes, vīrieši un zēni, un tajās tiek runāts par tādu darbību ietekmi un netaisnību kā sieviešu dzimumorgānu kropļošana, vardarbība uz godu, vardarbība ģimenē un visa veida brutalitāte.

Sesijas ir paredzētas, lai sniegtu kopienas zināšanām un informāciju, kas tām nepieciešama, lai cīnītos pret kaitīgām praksēm un mainītu attieksmi, kas ļauj ļaunprātīgai izmantošanai turpināties un par to netiek ziņots.

Iesaistīties

Lai iesaistītos mūsu profilakses darbā, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu info@bawso.org.uk