Làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Nâng cao nhận thức trong cộng đồng

Bawso tổ chức các buổi nâng cao nhận thức cho cộng đồng người da đen và trẻ vị thành niên về các tập tục truyền thống và văn hóa có hại.

Các hoạt động này có sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái, nam giới và trẻ em trai, đồng thời truyền bá tác động và sự bất công của các thực hành như cắt bộ phận sinh dục nữ, bạo lực vì danh dự, lạm dụng gia đình và tất cả các hình thức tàn bạo.

Các phiên họp được thiết kế để trang bị cho cộng đồng kiến thức và thông tin họ cần để chống lại các hành vi có hại và thay đổi thái độ cho phép tiếp tục lạm dụng và không được báo cáo.

Tham gia vào

Để tham gia vào công việc phòng ngừa của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi trên info@bawso.org.uk