K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Zvyšovanie povedomia v Spoločenstve

Bawso poskytuje v černošských a menšinových komunitách informačné stretnutia o škodlivých kultúrnych a tradičných praktikách.

Zúčastňujú sa ich ženy a dievčatá, muži a chlapci a pojednávajú o vplyve a nespravodlivosti praktík, ako je mrzačenie ženských pohlavných orgánov, násilie zo cti, domáce násilie a všetky formy brutality.

Stretnutia sú navrhnuté tak, aby vybavili komunity vedomosťami a informáciami, ktoré potrebujú na boj proti škodlivým praktikám a na zmenu postojov, ktoré umožňujú, aby zneužívanie pokračovalo a zostalo neohlásené.

Zapojte sa

Ak sa chcete zapojiť do našej preventívnej práce, pošlite nám e-mail na info@bawso.org.uk